Türkiyede Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar

301031

Nesli tükenmekte olan hayvanlar

sıralanacak olursa elimizde uzun bir liste oluşur.

Bu liste için şimdilik nesli tükenmekte olan farklı 30 canlı türü tespit etmiş bulunmaktayız. Umudumuz yazımız ve  benzeri toplumsal bilinçlenme oluşturacak yazılar ile bu listenin uzamaması veya listede yer alan nesli tehlike altında olan hayvanların hızla korunma altına alınarak ırklarının kaybolma tehlikesinin ortadan kalkması yönündedir.

Türkiyede nesli tükenmekte olan hayvanlar hangileri ve nesli tükenen hayvanlar arasında hangi canlılar bulunuyor denilirse öncelikle nesli tükenmekte olan kuşlar ve nesli tükenen kuşlar konusuna değinmek gerekir. Kuşlar göç yolları ve temiz su kaynaklarına olan ihtiyaçları nedeni ile hızla belli bölgelerde nesilleri kayba uğrayan canlılardır. Nesli tükenen hayvanlar ve nesli tükenen kuşlar problemi esas olarak doğal fauna ve  doğal beslenme çevresini oluşturan bitki örtüsünde nesli tükenen bitkiler konusu ile de doğrudan bağıntılıdır. Gelecekte bu hayvanların hangilerinin soyları daha büyük tehlike altında öğrenmek isterseniz doğru yerdesiniz ve nesli tükenene bitkilere bağlı et yemeyen otçul hayvanların, et yiyen vahşi doğal ortamda yaşayabilme kapasitesi yüksek yırtıcı hayvanlara göre hızla nesilleri tükenmekte olan hayvan listelerine girmektedir. Dünyamızda ve ülkemizde nüfus olarak yoğunlaşmalar ile beraber artan yerleşim alanları ve bunlara bağlı çevre kirliliği, tarımsal ve zirai mücadele amaçlı bilinçli, bilinçsiz kimyasal zirai mücadele yapılması, yeraltı ve yer üstü suların hızla azalması, var olan su kaynaklarının kirlenmesi gibi olumsuzluklar var olan  ekolojik dengenin bozulmasına ve vahşi ortamında yaşayan hayvanların, doğal yaşam alanlarının yok olmasına neden oluyor. Tüm dünya üzerinde yavaş yavaş bazı hayvanların neslinin tükenişine şahitlik ediyoruz. Özellikle 20. yüzyılda sanayileşme, hava kirliliği ve kimyasal çevre kirliliği, yer altı ve yer üstü sularının atıklar ile bulaşık hale gelmesi nedeni ile dünya ve ülkemiz için nesli tükenmekte olan hayvanlar sayı olarak diğer zamanlara göre çok artmış durumdadır. Afrika kıtasında gergedan ve timsahlar, aç gözlü avcıların gergedan boynuzunun afrodiziyak etkisi ve timsahın değerli derisi için nesli tükenme olan hayvanlar listesine girerken, Antarktika ve kutuplarda ise beyaz kutup ayıları, su aslanları ve diğer soğuk iklim hayvanları aç gözlü kapitalist patronların ayak diremesi sonucu gün geçtikçe ısınan atmosfer ve kutup iklimi nedeni ile oluşan küresel ısınma sorunu ile bir çevre felaketi olarak nesilleri tükenmektedir. Her ne neden ile olursa olsun nesli tükenmekte olan hayvanlar aslında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak olan insan ırkını da ilgilendirmektedir.

Nesli Tükenen Hayvanlar, Nesli Tükenmiş Hayvanlar olmaktan sadece sağduyulu, bilinçli genç nesiller kurtarabilir.

Bazı hayvan türlerinin nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bütün bu olumsuz gelişmeler insan neslinin şahitliği ve olanlara vurdumduymazlığı ortamında olmaktadır. Yaşamımız sürdüğü müddetçe de bir çok hayvanının neslinin tükenişine şahitlik edecek olmamız daha çok acı veren bir durumdur. Nesli yıllar içinde tükenmekte olan listelerinden nesli tükenen hayvanlar kategorisine geçecek bu hayvanlar için bir bilinç ve farkında olma bilinci oluşturmak öncelikli hedefimizdir. Daha önce yavaş yavaş nesli tükenen hayvanları görüp aldırmayan çevreye duyarsız toplumlar, zaman içinde aynı hayvan ırklarının artık nesli tükenmiş hayvanlar olarak anılmasını garipsememelidir. Çünkü duyarsız kalınan her nesli tükenmekte olan hayvan uzun bir listeye kısa bir süreliğine girmekte, bu hayvan ırkını neden koruma altına almamız gerektiğinin önemini daha iyi algılayıp önlem almadığımız kısa bile olsa önlemsiz, duyarsızlık süreci sonrasında  artık bu listeden ebediyyen o hayvan ırkı çıkmaktadır. Ekolojik dengenin korunması için önemli olan bu doğal sorun aynı zamanda geri dönüşsüz bir süreci temsil ettiği için çaba göstermediğimiz soyu tükenen her hayvan ırkı gelecek nesillere doğal miras olarak ne bıraktığımız veya bırakmadığımız konusunun öz eleştirisi olarak da karşımıza tarihi bir sorumluluk olarak çıkacaktır. Çocuklarımıza sorumlu ebeveynler olarak, öğrencilerimize ileri görüşlü eğitimciler olarak Türkiyede nesli tükenmekte olan hayvanlar ve nesli tükenen hayvanlar ile nesli tükenmiş hayvanlar  arasındaki ince nüansı anlamaları için öğrencilere ve gençlere bilinç oluşturucu sorumluluk ödevleri verilmeli, konunun önemi ve aciliyeti hakkında yeterli, detaylı duyarlılık aşılamamız asli bir vatan ve insanlık borcudur. Ülkemiz nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında yeterli bilinç oluşturarak soyunu tükenmekten koruyabildiğimiz caretta caretta kaplumbağaları, kelaynak kuşları ve şimdi de süre giden proje dahilinde su altı değerlerimiz olan orfoz, lagos balıkları koruma projeleri gibi güzel, başarılı ve sonuç odaklı toplumsal bilinç aşılaması ile hayvan ırkı koruma projeleri bulunan örnek alınacak bir ülke olma özelliğine sahiptir.

Türkiyede Nesli Tükenmekte olan Hayvanlar Nelerdir ?

#1 Kelaynaknesli tükenmekte olan hayvanlar

Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan ve belki de en bilineni  Güneydoğu  Anadolu bölgemize ait  Kelaynak kuşudur. Dünyada sadece Türkiye’de (Birecik/Urfa) ve Fas’ta koruma altında az sayıda kelaynak kuşu bulunmaktadır. Dünyada nüfusları yaklaşık 500 tekdir. Türünün doğal yaşam alanı Alpler’den, Kızıldeniz’e, Fas’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadır. Yanlış tarım politikaları sonucunda kurutulan sulak alanlar ve böcek öldürmek için tarlalarda kullanılan ağır kimyasallar (Özellikle DDT) bu kuşu nesli tükenen canlılar listesine sokmuştur. Günümüzde Türkiye’de 83 kelaynak olmakla beraber 13 tane yavru bulunmaktadır. Ve Birecik’teki kelaynakların sağlık durumları da iyidir. Kelaynaklar eğer yeterli tedbir ve bilinçsiz ilaçlama ile mücadele edilmezse maalesef yakında nesli tükenen hayvanlar arasına katılabilir.

#2 Akdeniz Foku37468

Doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika’nın bir sahilinde yaşayan bu fok türü, aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve deniz eko sisteminin bozulması nedeniyle nesli tükenmek üzere olan hayvanlar arasında ve ırkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Araştırmacıları göre günümüzde yaşayan Akdeniz foklarının tahmini sayısı 600 kadardır.

#3 Hint Oklu Kirpisi

hint-oklu-kirpisi-30x_dik1Daha çok İskenderun çevresinde, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir’de görülür. Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Kocaeli’den de kayıtlar vardır. Korunma altına alınan bu oklu kirpi adı oklu olmasına rağmen nesli tükenmekte olan hayvanlar içinde belki de en savunmasız hayvan ırklarından biridir. 

#4 Ulu DoğanFaucon sacre (Falco cherrug)

Türün soyu, Asya’daki yaşam alanlarının kısmen azalmasına bağlı olarak tehlike altındadır. Ulu doğanlar, doğal yaşam ortamlarından şahincilik için zorla alıkonulup kanunsuz yollardan yüksek ücretlere satışları yapılır. Bu değerli ve nesli tükenmek üzere olan hayvan emsalleri arasında çok kıymetli bir kaçak emtia olup, Ulu Doğan için arap şeyhleri ve av meraklısı petrol zengini çöl bedevileri on binlerce dolar ödemeyi göze aldıkları için pek çok illegal hayvan kaçakçısı, tır şoförleri aracılığı ile nesli tükenen bu doğal varlığımızı Orta Doğu üzerinden şeyhlere pazarlamaktadır. Türkiye’de Falco cherrug cherrug gray ve Falco cherrug milvipes jerd ırkları İzmir, İstanbul,Tarsus, Ankara, Ereğli ve Kastamonu’da bulunduğu literatürde ortaya getirilmiştir. Bunun yanı sıra ulu doğan Bayburt, Erzurum, Arpaçay, Rize, Trabzon ve Süphan Dağında rastlanan nadir kuş ırkları olarak bilinmektedir.

#5 Kolan BalığıStör (Acipenser sturio)

Nesli tükenmekte olan hayvanlardan bir başkası, Avrupa kıyıları ve Karadeniz’de görülen Kolan Balığının nesli kritik ve tehlikedeki türler sınırında yer almaktadır.

#6 Toros Kurbağası5419a5a2b61ae7514a791e1d_1413410332008_2048

Kurbağalar ekolojik denge içerisinde önemli rol oynayan türlerden biri olmakla beraber bazı kurbağalar nesli tükenen hayvanlar listesine dahildir. Toros kurbağası, Dünya’da yalnızca Türkiye’nin Niğde ili Ulukışla ilçesi sınırları içerisindeki Toros Dağları’nda 2560 metre yükseklikteki Eğrigöl, Karagöl ve Çiniligöl’de yaşamaktadır.

#7 Bozkır TuygunuPallid_Harrier_male_resize

Bozkır Tuygunu erkeği çok açık renklidir, martıya benzer, göğsü beyaz, kanat uçları kama biçiminde dar ve siyah (genç erkeğinkinde daha belirgin), kanat altı ise beyazdır.Bu güzel yabani kuş nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında kritik bir yere sahiptir. Dişisi çayır delicesine benzer. Koyu kulak lekesinin altında açık renk bir halka bulunur.

#8 Ak Kuyruklu KartalHaliaeetus_albicilla_-captive-8a

Ülkemizde yaşayan kartalların en büyüğü olan ak kuyruklu kartal yerli bir kuştur. Bu türün ülkemizde ürediği alanlar her geçen gün azalmaktadır. Ak kuyruklu kartallar göllerin yanı başında uzanan ormanlık alanlarda üremeyi tercih ederler.

#9 Bozkır Kartalı

Ülkemizde oldukça nadir gözüken bir kartal türüdür. Türkiye’de ürediği alanların sayısı oldukça az olan bozkır kartalını göç döneminde Hatay bölgesinde görmek mümkündür.

bozkır tuygunu

#10 Mezgeldekavcilarklubu.com-4

Güney ve orta Avrupa ile batı  Asya’ya yayılan bu kuş ırkı  Avrupalı kuşlar sınıfına dahil olmasına rağmen çoğunlukla yerleşiktir kışın güneye göç ederler. Bu kuşları yıl boyunca Trakya’da görebiliriz bu kuşların göç yollarında ki değişmeler sıklıkla yeni yapılan hava alanları ve sürekli değişkenlik gösteren uçak rotaları nedeni ile soyları tehlike altında canlılardır.

#11 Telli turna87984

Türkülere konu olan bu güzel kuş ne yazık ki bir başka soyu ve nesli tehlike altında olan Anadolu değeridir. Telli turnalar genellikle, kış boyunca kuru otlaklarda bulunurken, üreme mevsimi esnasında bataklık alanlar yaşam yeri olarak tercih edilir. Nemli bataklıklar, bozkır habitatları ve çayırlar seçilebileceği diğer alanlardır. Türkiye’de şu anda 11 telli turna vardır. Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında en büyük tehlike ile karşı karşıya olan canlılardan biridir. Türkiye’de sadece Bulanık Ovasında yaşayabilmektedirler.

#12 Anadolu Dikenli Faresi124742

Anadolu Dikenli Faresi Türkiye’de yalnızca Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşar. Artan tarım ilacı kullanımı ve yer üstü ve yer altı suların giderek kirlenmesi ile Anadolu dikenli faresinin nesli tükenmekte olan hayvanları listesine girmiştir. Anadolu’nun nesli tükenen olan hayvanlar arasındadır.

#13 Çizgili Sırtlancizgili-sirtlan-13x_hye1

Doğada düşük yoğunlukta bulunmaları, iyi gizlenmeleri ve yalnız yaşamaları sebebi ile vahşi yaşamda görülmeleri çok zordur. Günümüzde Anadolu’nun belirli bölgelerinde Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından foto kapanlarla takip edilmektedir. Ayrıca 2007 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğa Derneği gönüllüleri tarafından üç adet çizgili sırtlan yuvası belirlenmiş ve bu yuvalardan birini kullanan bir çift çizgili sırtlan görüntülenmiştir. Bölge koruma altına alınmış ve foto kapanlarla izlenmektedir. Anadolu ‘da sayısı az olmakla birlikte,avlanılması kesinlikle yasaktır. Çizgili sırtlanların Türkiye’de popülasyonu korumak için Güneydoğu Anadolu bölgesinin dışında, Altınözü Hatay’da 38.811 hektar bir alan yaban hayatı geliştirme sahası olarak ayrılmıştır.

#14 Acem Ceylanı

Urfa’nın Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde korunmakta ve üretilmektedirler. Bu ceylanlar Ceylan Pınarı Üretme Çiftliklerine isim veren ve doğal ortamında çiftlik arazisi içinde dolaşıldığında bir günde 30-40’ lık 8- 10 sürüye rastlamanın mümkün olduğu bir yoğunlukta üretme çiftliği alanında bulunmaktadırlar.

 

#15 Alageyik800px-Rapperswil_-_Damhirsch_lMG_0363

Dama dama alt türünün günümüzdeki yabani popülasyonlarının Türkiye’de yıl boyu görüldüğü iki alandan birisi Antalya  Termessos Milli Parkı ve Düzler çamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, diğeri Mersin dir. Ayrıca çok az miktarda Bolu Dağlarında bulunur.

Türkiye’de ilk defa av ve yaban hayatı çalışmaları Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzler çamı bölgesinde 1966 yılında başlamıştır. Senelerce bilinçsiz ve acımasız sürdürülen avcılık nedeni ile nesilleri yok olma sınırına gelen ve sadece Türkiye’de Düzler çamı 7 baş kalan alageyikler koruma çalışmalarıyla 2010 yılında 300-400 başa ulaşmıştır. Düzler çamı Türkiye’nin çeşitli yerlerine alageyik aktarılmaktadır. Bir asır önce alageyiklerin görüldüğü Dilek Yarımadası Milli Parkına günümüzde Antalya Düzlerçamı 200 başlık popülasyondan bir kısmı aktarılmıştır.

#16 Bayağı BukalemunKameleon

Türkiye`de kuzeyde İzmir`den güneye doğru Ege sahilleri ile bütün Akdeniz sahil bölgesininde yayılmış olup nesli tükenmekte olan hayvanlara güzel bir örnektir.

 

#17 Dik kuyruk71676

Ülkemizde, Göller Yöresi ve etrafı geniş sazlıklarla çevrili irili ufaklı göllerde ve Göksu Deltası çevresinde yaşarlar. Afyon ve Konya civarında da bir miktar dik kuyruk  yaşamaktadır. En yoğun olarak Burdur ve çevresinde bulunan irili ufaklı göllerde bulunurlar. Dünya üzerindeki dik kuyruk  nüfusunun % 66 kadarı Burdur Gölü ve etrafındaki arazide  bulunmaktadır. Koruma altına alınmış türlerdendir ve avlanması (avlanma sezonu dahil) yasaklanmıştır.

#18 Fare benzeri yedi uyurweb-myomimus

Dünyadaki son yaşam alanları arasında yer alan Trakya’daki habitatları, Edirne ve çevresindeki tarla aralarındaki çalılık, meşelik ve meyve bahçeleridir. Adlarını fareye  benzeyen ince ve tüysüz kuyruklarından alırlar.

 

#19 TırtakDelphinus_delphis_with_calf

1960’lı yıllarda Akdeniz ve Karadeniz’de tırtak nüfusunda gözle görülür bir azalma olmuştur ama bunun nedenleri bugüne kadar aydınlatılamamıştır. Ama tırtak nesli için hala bugüne kadar süren en büyük sorunları şunlardır: Gemilerin pervanelerine çarparak ölmeleri, balıkçı ağlarına takılarak su altında boğulmaları ve günden güne azalan balıklar, kirlenen deniz suyu ile doğal yaşam alanlarının bozulması ile meydana gelen üreme sorunlarıdır. Tırtak yeni yeni kapalı deniz olarak kabul edilen ülkemiz çevresinde ki denizlerimizde kurulmuş ve sayıları artan suni balıkçılık, levrek, tuna, orkinos, çipura yetiştirme havzalarının deniz suyunda nitrat seviyesini hızla arttırması nedeniyle istikrarlı bir şekilde sayıları azalmakta ve nesilleri tükenen hayvanlar arasında yerini almaktadır.

#20 Kara Akbaba
Akbaba Resimleri5

Kartallar, çaylaklar ve doğanlar gibi gündüz yaşayan bir kuştur. Daha çok yaşlı ağaçların bulunduğu ormanlarda yaşayan türün sayısı, yaşam alanlarının yok olması nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. Türkiyede Soğuksu Milli Parkı (Kızılcahamam) ve Eskişehir Türkmen baba Dağı’nda bulunur fakat en büyük popülasyonu Çorum’dadır. Türkiye’de sayılarının 50 civarında kaldığı söylenmektedir. Çok acil olarak koruma altına alınmaları gerekmektedir.

#21 Anadolu Alabaşlı Baykuşu

Bir diğer ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvan yapılan bilinçsiz tarım mücadelesi sonucunda yoğun kimyasallara maruziyet ile hızla nesli tükenen hayvanlar grubuna dahil olan Anadolu Alabaşlı Baykuşu olup alabaşlı baykuş sıklıkla Manisa, Salihli,Aydın ve yöresinde yaşar. Geceleri avlanan küçük hayvanlar ile beslenen alabaşlı baykuşun bilinçsiz zirai ilaçlama nedeniyle hızla sayıları azalmaktadır. Ayrıca bu hayvanın uğursuzluğuna olan yaygın inanış Anadolu Baykuşu yöre çiftçilerinin pek dostça olmayan muameleleri de eklenince nesli hızla tükenme sürecine girmiştir.

#22 Anadolu toy kuşu

Osmanlı geleneğinde toy kurulsun diye ifade edilen düğün, toplantı veya kutlamalar esnasında yapılan şenliklere verilen isim bu kuştan gelmektedir. Bu kutlamalarda davetlilere ikram edilen Selçuklu ve Osmanlı gündelik yaşamında değer verilen misafire ikram edilen eti lezzetli ve kıymetli bir av kuşu olan toy kuşu tarihten gelen geleneksel bir değerdir.  Anadolu’da yaşayan uçabilen en büyük kuş olma özelliğine sahip olan toy kuşu Türkiye’de günümüzde 2000 adet kalmış bir kuş ırkıdır. Ülkemizde nesli tükenen kuşlar arasında yer alan kelaynak, kerkenez ve alabaşlı baykuş gibi aslında yanlış zirai mücadele ve kaçak avcılık ile sayıları azalan bütün kuşlar gibi sayısı giderek azalmış ve soyu tükenmeye yüz tutmuş nadir bir kuş ırkıdır. Bataklık çevrelerinden yaşam alanı oluşturan toy kuşları kış aylarında Afrika’ya göç ederler. Sevilen bir ete sahip olan toy kuşları bu özellikleri ile kaçak avcılık gibi kanunsuz faaliyetlerden nasibini almıştır. Toy kuşu cinsiyet ayrımı açısından belirgin dismorfik karakterlere sahip bir kuştur.

#23 Huş tavuğu

Kafkas kara orman tavuğu, dağ horozu veya yaban horozu isimleri ile bilinen güzel yabani bir tavuktur. 1500-2500 rakımlı tepelerde yaşamını sürdürür. Bu tavuk ırkı oldukça sayısı azaldığı için zorlukla endemik örneklerini doğal ortamda gözlemlemek mümkün olur. 50-55 cm büyüklüğünde olan bir huş tavuğu sıklıkla koyu siyah veya koyu mavi renkli olur.

dag_horozu.JPG
Kafkas kara orman tavuğu nesli tükenmekle karşı karşıya

#24 Çöl varanı

Dev bir kertenkele olan çöl varanı Urfa ve Viranşehir ilçelerinde yaşamaya ve hayatta kalmaya çalışan bir sürüngendir. Boyu dev kertenkele kabul edilecek kadar uzundur ve kuyruk baş arası uzunluğu 1 metreyi geçebilir. Kurak iklimler nedeni ile çöl sıcaklarında dayanıklılık konusunda oldukça beceriklidir. Bilinçsiz tarım ve zirai mücadele nedeni ve su kaynaklarının azalması sebebi ile nesli tükenme tehlikesi altındadır. Bugün itibariyle Şırnak ili Cizre ilçesi Girikova köyünde bulunan 1 metre boyunda sağlıklı çöl varanı, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlardan bir tanesinin daha güvenli yaşam alanında korunma altına alınması ile doğa severler arasında büyük heyecan yarattı. İlgili habere göre veteriner kontrolünde sağlık durumu gözden geçirilen çöl varanı daha sonra takip amaçlı çip takılmasının akabinde doğal yaşam alanına salıverilecek.

col_varani.JPG
Güneydoğu Anadolu bölgemizde nesli tehlike altındaki sürüngen çöl varanı

#25 Şah kartal

O bir avcı ve gerçekten taktik savaşlarında başarılı çoğu zaman avcı kuşlar arasında ilk akla gelendir. Bu kartal türü çok azaldığı için yavrulama ve doğal habitatında gözlenmesi özel izinlere tabidir.

sah_kartal.JPG

#26 Kafkas Leoparı

kafkas-leopari.JPG
Acem veya kafkas leoparı

Kuzey Asya Leoparı adı ile de bilinen ve aynı zamanda Fars Leoparı olarak anılan bu Asya leoparı Anadolu’da yaşamakta ancak nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvanlar arasındadır. Yüksek dağlık alanlarda ve şehir merkezlerinden uzak bölgelerde ve takriben 500-700 metre yükseklikte tepelik alanlarda yaşayan bu hızlı ve yırtıcı hayvan bugün korunma altında nesli tükenmemesi için özel çalışma yapılmaktadır.

#27 Asya yaban köpeği

Toplu olarak yaşayan ve sosyal ortamında klan yapılanması ile 10-12 yaban köpeği birlik olarak yaşarlar. Bu vahşi ve yırtıcı hayvanın şu anda Anadolu’da 40 kadar klan içinde yaşamlarını sürdüren ailelerinin kaldığı tespit edilmiştir. Oldukça iyi bir avcı olan yaban köpeği leopar, çakal gibi yırtıcılarla aynı beslenme bölgeleri için mücadele edebilecek seviyede saldırgan olabilir.
asya_yaban_kopegi.jpg

#28 Bozayı

Kırsalda, ormanlarda ve doğal yaşam alanlarında bozayı nesli tükenen hayvanlar arasında iken  büyük şehirlerde gün geçtikçe sayısı artan görgüsüz ayı nesli ise kendilerine trafik magandalığı ve saygısızlık zemininde özgün bir yer edinme çabası içindedirler.

bozayi.JPG

#29 Orfoz ve Lagos

Bir diğer nesli tükenmekte olan hayvan ise denizlerimizde yaşayan Orfoz ve Lagos balıkları olduğu için 2016 Eylül ayı itibariyle 2020 yılına kadar bu balıklara av yasağı getirilerek nesillerini tükenmeden korumaya alan yetkililer yavrulama sezonunda tutulan ve dip trolleri ile yuvaları bozulan balıkların ekolojik sistemlerinin korunmasını amaçlamaktadırlar. Orfoz ve Lagos av yasağı bu balık ırkını korumak amaçlı lagos, orfoz tutan, satan ve alanların bütününe 2020 yılına kadar para cezası ile cezalandırılacağı ağır bir yasal yaptırım ile uygulamaya alındı. Böylelikle lüks lokanta ve otellerin vazgeçilmezleri arasında olan ayrıca son yıllarda halk arasında yayılan bu balıkların sırt kısmında yerleşik koyu renkli sırt etinin bolca içerdiği omega yağ asitleri nedeniyle çocuklarda ve sporcularda boy uzatıcı etkisi olduğuna dair bir inanış nedeniyle lagos ve lagos’un boyutça küçüğü olan orfoz balığına olan yoğun talep nedeniyle bu  balık ırkının hızla balıkçıların bilinçsizce avlanması ve neslinin tüketilmesi sürecine neden olmuştur. Denizlerde av yasağı döneminde talebi karşılamak için zıpkınla her fırsatta lagos, orfoz avlanması ile balığın ekolojik habitatında üreme, olgunlaşma periyotlarında ciddi bir kesinti oluşması nedeniyle ırkı tehlike altına girmiştir. Halen yürürlükte olan av yasağı kararının oldukça olumlu ve önemli bir tedbir olduğuna inanıyoruz. Bu karar sonucunda denizlerimizin bu kıdemli sakinleri nesli tükenen hayvanlar listesine girmeden, 2020 yılında tekrar denizlerimizi şenlendirip, geçimini bu balığı avlayarak kazananları da sabırları ve bilinçle yapacakları avlanmaları ile denizin doğal dengesinin korunması ile bolluğa neden olur diye umut ediyoruz.

orfoz
Orfoz ve lagos korunma altında

#30 Caretta caretta

Dev deniz kaplumbağa ırkı olarak bilinen caretta cinsi kaplumbağalar Dalyan ve çevresinde yumurtlamaları ile 80’li yıllardan bu yana şenlik ve festivallerle korumaya alınmış olan ve artık nesli tükenme tehlikesi altında olmayan sini kaplumbağaları uzun ömürleri, et obur yaşamsal ihtiyaçları ve ülkemizde bir zamanlar çevrecilik,hayvan koruma denilince ilk akla gelen soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvan denilince ilk akla gelen sembol bir canlıdır. Artık yapılan koruma faaliyetleri ile binlerce yuvaları tespit edilen bu sevimli canlılar 25-30 yıllık bir yoğun farkındalık ile nesilleri tükenme riskinden kurtulmuşlardır.

caretta caretta
Nesli tükenmekten kurtulan caretta su kaplumbağası

 

nesli tükenmiş olan hayvanlar koruma alanları

nesli tükenmekte olan hayvanlar listesi

türkiyede nesli tükenmekte olan hayvanlar

nesli tükenmekte olan hayvanlar vikipedi

nesli tükenmekte olan hayvanlar ödevi

nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında bilgi

51
Kimler Neler Demiş?

42 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Anonim

Çok faydalı bir yazı olmuş.

BEN KİMİM

FISTIK GİBİİİİİİİİİİİİİİİİ

Anonim

çok kötü lan ne fıstık gibisiiiiin

!!!ZeKi!!!

süper olmuş ellerinize sağlık

simbıl

ödevimi yaptım beğendim sağolun

zeki kız

iyi olmuş güzeli olmuş Anadoluda neslitükemiş hayvanları

Anonim

Sayenizde proje odevimi bitirdim

ömrü biten !

yaza yaza öldüm jfd ama güzel

Fatma

Bir sürü hayvanın nesli tükeniyor buna bir dur demek lazım

Proje Yapan Kız

Harika proje ödevim için gayet faydalı oldu teşekkürler 🙂

Yılmaz Dursunun İzinden Giden gillerden

sizindemi ödev nesli tükenmekte olan canlılar 😀

mutlu^^

çok güzel ve yararlı olmuş uğraşan herkesin emeğine sağlık 😀

Melih Abuaf

Çok Faydalı Bi Yazı Olmuş Tebrikler .

cagla

emeginize sağlık
sayenizde ödevimi yaptım

isim

çok sağolun elinize salık

Anonim

Sayenizde proje odevimden yüksek not aldım teşekkürler ???

murat

ödevimiyaptım

Sni

Gerçekten çok beyendim odevimide yaptim

Anonim

Çok güzel olmuş.

Anonim

çağımızın vebası bencillik sanırım bu konuya eğilmek gerekiyor

Anonim

Çok güüüüüzeéeeeeeeelll

belirsiz

bilemiyorum ne dersem uygun düşer

Anonim

sağolun

ssdc

hiç güzel değil bence bu herkez bilir

Anonim

bence bazı hayvanları unutmuşlar mesela en önemlisi karetta karetta

Caretta caretta kaplumbağaları ile ilgili detaylı bilgi eklenmiştir.

Anonim

Çok saolun

Anonim

iyi teşekür

Anonim

tebrikler

Anonim

çok faydalı paylaşım çok beğendim elinize sağlık

Anonim

Bencede çok guzeldi

Anonim

Müthiş olmuş elinize sağlık. Daha fazla yokmu

Gizem

Çoooook güzel olmuş, ellerinizle sağlık… ödevimi yapabildim ☺

Seydi

Çok güzel olmuş elinize sağlık

sem

çok çok çok güzel açıklamalar

Anonim

Harika ötesi
muhtesem ötesi
size nasil tesekkur etsem bilemiyorum
ellerinize saglik mutis olmus harika ???

Hsbd

cok iyi haaaaaaarika proje odevim hazir tam not

bayıldım çok harika

Sefa

Ben Hatay Dortyol Da yaşıyorum Ve Bozkır Kartalına Doğal Yaşamında Bizzat Şahit Oldum Gercekten Muhteşem Bir Hayvan

Bizimle bozkır kartalı doğal yaşam ortamı hakkında bilgi ve varsa doğal ortamında çekilmiş bozkır kartalı fotoğrafını paylaşmanızı çok isteriz.

MEVLÜT BERAT

Çok güzel olmuş ne desem bilemiyorum .Sayenizde ödevimden yüz aldım

Sonbişey ailesi olarak ödevlerin de başarılı sonuçlar alan bu öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Bu ödev nedeni ile sitemizde yer alan nesli tükenmekte hayvanlar hakkında öğrendikleri faydalı bilgileri başka arkadaşları ve büyükleri ile paylaşmalarını ve bu ödev çerçevesinde oluşan sosyal bilinç ve hayvan koruma gerekliliklerini bir birey ve vatan evladı olarak bütün hayatları boyunca kalplerinde taşımalarını en samimi duygularımızla talep etmekteyiz.

eleştirmen

anlatım güzel ama kppy past yapılamıtor proje hazırlama çakışırken bunları teker tekr yazıcak vaktim yok : (

copy paste kısıtlamamızın sebebi siteden konu çalınması had safhadadır aynı şekilde bu durum sitelerimizin reklam gelirlerini olumsuz etkilemektedir girdiğiniz sayfalarda reklamlara tıklayarak sitemizin gelirine katkı sağlarsanız bu uygulamamızı hafifletmeyi düşünebiliriz.

sefa

merhaba. sizi takip edebileceğimiz bir sayfa var mı

Elbette anasayfamızda facebook sosyal medya bağlantılarımızı takip edin lütfen