Türkçe ve Dilbilgisiyle İlgili Bilmediğiniz 20 Gerçek

4157

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için, herhangi bir fiil üzerinden çok sayıda kadar sözcük üretilebilir. Türkiye Türkçesi bu yönünden dolayı,  diğer Ural-Altay dillerinde ortak ya da ayrık bulunan onlarca eke sahiptir.

Türkiye Türkçesi, batıdan doğuya doğru Balkanlar, Ege Adaları, Anadolu, Kıbrıs Adası, Orta Doğu olmak üzere Avrupa ve Asya kıtalarında yazı dili ve çeşitli aksanlarla konuşulmaktadır.

Türkçeyi ve dilbilgisini, ilköğretim ve lise eğitimi süresince öğrendik. Unuttuklarımız, hatırladıklarımız ve kullandığımız kurallar dışında, Türkçe kelimeler ve dilbilgisi ile ilgili bilmediğimiz bir çok gerçek var.

#1 Dünyada en çok konuşulan diller arasında Türkçe kaçıncı sıradadır?

Dünyada en çok konuşulan diller arasında Türkçe 5. sıradadır.

#2 Türkçede en uzun kısaltma hangisidir?

İYSSKSİİD (İş Yerinde Sağlık, Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi))

#3 Türkçede harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime hangisidir?

Hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız.

#4 Türkçede en çok anlamdaşı olan kelime hangisidir?

Tuvalet, ayakyolu, memişhane, hela, yüznumara, apdeshane, kenef.

#5 Türkçede uzun kelime hangisidir?

Kuyruksallayangiller, 20 harften oluşur.

#6 Türkçede farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime hangisidir?

Karın kelimesinin dört anlamı vardır (kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali, karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali, karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik hali, karın kelimesi).

#7 Türkçede en uzun fiil-deyim hangisidir?

Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.

#8 Türkçede en uzun il adı hangisidir?

Afyonkarahisar.

#9 “Hayır” kelimesi Türkçeye nereden gelmiştir?

Hayır sözcüğü Arapça ‘hayr’dan geliyor. Bu sözcüğün Türkçede biri olumlu biri olumsuz iki anlamı var: Birisi iyilik, yardım anlamına gelir. Diğeri ise olmaz, değil anlamlarını taşıyor.

#10 Türkçede en uzun atasözü hangisidir?

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

#11 Türkçede harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime hangisidir?

Konseptüalizm.

#12 Türkçede en uzun söz-deyim hangisidir?

Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş.

#13 Türkçede aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime hangisidir?

Hakan, han, kaan ve kağan.

#14 “Evet” kelimesi Türkçeye nereden gelmiştir?

Bir işi, bir eylemi onaylama, uygun bulma anlamındaki “evet” sözcüğü, orta Farsçanın 3. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar kullanılan biçimi olan Pehlevi dilinden dilimize geçmiştir. Pehlevice ‘avad’, Asya Türkçesine ‘uvat’, ‘ovat’ biçimindedir. Eski Farsçada “avatha” olarak kullanılmıştır.

#15 Türkçede en uzun ilçe adı hangisidir?

Şereflikoçhisar.

#16 Domates sözcüğünün kökeni nereye dayanır?

Domates sözcüğü aslen Meksika dillerinden Aztek diline aittir. Orijinali de tomati biçimindedir.

#17 Türkçede en çok anlamı olan kelime hangisidir?

“Çıkmak” kelimesinin TDK’de 58 anlamı vardır.

#18 Türkçede en kısa atasözü hangisidir?

Aç ayı oynamaz.

#19 Türkçede sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti hangisidir?

Mahrumiyet ve mahkumiyet.

#20 Türkçede en uzun sıfat-deyim hangisidir?

Huyu huyuna suyu suyuna uygun.

Kaynak

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir