Sıradışı Kelimelerin Görsel Alfabesi

2945

Bazı kelimeler vardır hiç kullanılmaz veya kullanılsa bile tam anlamı tam olarak bilinmez… Project Twin İngilizce’de az kullanılan bu kelimeleri toplamış. Ve bu kelimeleri görselleştirerek bir illüstrasyon alfabesi oluşturmuş.

 

#1 Acersecomic: Saçını hiç kestirmemiş kişi.Acersecomic
#2 Biblioclasm: Kitapları veya basılı materyalleri törenle yok etme.Biblioclasm
#3 Cacodemonomania: Bedenin şeytani bir ruh tarafından ele geçirildiğine yönelik patolojik inanç.Cacodemonomania
#4 Dactylion: Orta parmağın uç noktası.Dactylion
#5 Enantiodromia: Bir şeyi tam tersine dönüştürmek.Enatiodromia
#6 Fanfaronade: Caka satmak; boşa böbürlenmek; küstah tavır ve davranışlar sergilemek; hava atmak.Fanfaronade
#7 Gorgonize: Bir şey üzerinde şok edici veya hipnotize edici bir etki bırakmak: Sersemlemek veya afallamak.Gorgonize
#8 Hamartia: Trajik bir kahramanın onu ölüme götüren karakter bozukluğu veya hatası.
Hamartia
#9 Infandous: Üzerinde konuşulması mümkün olmayan veya söylenmesi iğrenç olan şey.Infandous
#10 Jettatura: Nazar etme.Jettatura
#11 Ktenology: İnsan hayatını sonlandırma bilimi.Ktenology
#12 Leptosome: Vücudu zayıf, ince veya çelimsiz olan kişi.Leptosome
#13 Montivagant: Dağ tepe dolaşmak.Montivagant
#14 Noegenesis: Bilgi üretimi.Noegenesis
#15 Ostenitferous: Gelecek alametlerine veya doğaya aykırı ya da doğaüstü işaretlere yol açan.Ostenitferous
#16 Pogontrophy: Bıyıkları, sakalı, favorileri veya yüzdeki diğer kılları uzatma veya şekillendirme eylemi.Pogonotrophy
#17 Quockerwodger: On dokuzuncu yüzyılda bir süre siyasi bir hakaret olarak da kullanılan, tahtadan bir oyuncağa verilen isim.Quockerwodger
#18 Recumbentibus: Sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü vuruş.Recumbentibus
#19 Scripturient: Şiddetli bir yazma arzusuna sahip olmak.Scripturient
#20 Tarantism: İstemdışı dans edilmesine yol açan rahatsızlık.Tarantism
#21 Ultracrepidarain: Bilmediği konularda fikir ve tavsiye veren kişi.
Ultracrepidarian
#22 Vernalagnia: Baharla birlikte gelen romantik ruh hali.Vernalagnia
#23 Welter: Birbirine karışmış bir yığın eşya; keşmekeş; dağınıklık; karmaşa.Welter
#24 Xenzation: Bir yabancı olarak gezme eylemi.
Xenization
#25 Yonderly: Zihnen veya duygusal olarak uzakta olan; dalgın.Yonderly
#26 Zugzwang: Her karar veya hareketin kişinin aleyhine sonuçlanacağı durum.Zugwang

Kaynak: theprojecttwins.com

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir