Piromani Nedir?

2873

Ruhsal seyrediş üzerinde hissedilen gerginliği manipüle etmek, rahatlamak ve tatminkarlık amaçları doğrultusunda eyleme dökülen yangın çıkartma dürtüsü; “Piromani” olarak isimlendirilir.  Adını; Yunancada “ateş yakma” manasına tekabül etmekte olan “pyr” kelimesinde almış bir kavramdır.  Piromanyak terimi ile isimlendirilmekte olan hastalar; kundakçılar ile büyük ölçüde farklılık teşkil etmektedirler. Kundakçıları ateş yakma eylemine sevk eden şey; maddi manevi ya da politik bir kazanç olabileceği gibi, psikoz veya intikam arzusu da olabilmektedir. Piromanyaklar ise; genellikle öfori için ( kişinin kendisini iyi hissetmek ve rahatlatmak amaçları doğrultusunda göstermekte olduğu davranış biçimleri) yangın çıkartırlar ve çoğu kez davranışa dökmüş oldukları bu eylemden pişmanlık duyarak, itfaiye ekipleri ile irtibat kurmuş oldukları gözlenmiştir.

hhj

Piromanik Bozukluğun Epidemiyolojisi

%1 oranında rastlanılmakta olan Piromani; nadir gözlenmekte olan ruhsal bozukluklar arasında yer almaktadır. Ayrıca sanılanın aksine akıl hastanesinde yatan ve kundakçılık nedeniyle tutuklanmış olan 18 yaş altı çocukların; oldukça küçük bir yüzdelik dilimine piromani teşhisi konulmuştur. %90’nını erkeklerin oluşturmakta olduğu hastalar; kasten çıkartılmış olan yangınların yalnızca %14’ünden sorumlular.

pyromania_by_iiida3-d5prl3f-horz

Piromanik Bozukluğun Nedenleri

Kişisel ve çevresel olarak iki kategoride incelenmekte olan rahatsızlığa temel oluşturan nedenler; genellikle ergenlik dönemi içerisinde kendisini belli ediyor. Bu süreç zarfında yaşanmış olan ailevi problemler, ilgisizlik, şiddet ve istismar gibi sebeplerin yanı sıra; bilinçdışı intikam arzusu, arkadaş eksikliği ve ateş kullanımının sağlıklı şekilde öğretilmemiş olması da yer almaktadır.

pyromaniac_by_smallvillian

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir