Nesli Tükenmekte olan Hayvanlar

3248

Türkiyede Nesli Tükenmekte olan Hayvanlar

Türkiye’de ve Anadolu’da nesli tükenmekte olan hayvanlar konusunda ne kadar farkındalığa sahibiz? Doğada her türlü güzellik; toprağıyla, suyuyla,havasıyla olabildiğince ayrıntılı bir şekilde insanın ve diğer canlıların kullanımına sunulmuştur. Peki biz bu cömert hazırlığa ve detaylı konfora ne kadar karşılık verebildik?

Doğa, insanoğlunun kaynakları acımasızca sömürmesinden dolayı yavaş yavaş bize emanet olarak bırakılan güzelliklerini kaybetmektedir. Kaynakların bilinçsiz olarak kullanımı yetmez gibi, çevreninde kirletilmesi tüm doğayı ve bu doğada yaşayan canlıların hayatını riske atmaktadır.Yaşam her canlının en doğal hakkıdır. Yaşam haklarını onların elinden almak cinayettir. Fakat biz bu cinayete bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde her gün ortak oluyoruz. Kullandığımız araçlar, uyuduğumuz kaz tüyü yastıklar, giydiğimiz kürk montlar, boşa akıttığımız her damla su, çevreye attığımız her çöp, sebep olduğumuz her orman yangını, avı spor olarak gören tüm zihniyetler ile biz her gün bu cinayetin bir parçası oluyoruz. Bir çok canlı bu cinayetler sonucu tehlikede.

Günümüzde ülkemizde ve Dünya’da bir çok canlı neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yazımızda daha öncede üzerinde durduğumuz Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar konusuna daha geniş bir kapsamla tekrar yer verdik, keşke daha çok bilinç , daha çok dikkat ve farkındalık ile üzerimize düşeni yapıp bu kötü gidişata dur diyebilsek.

Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar ;

Acem Ceylanı

acem ceylanı

Başta hayvan avını, spor olarak gören zihniyetin tüm yasaklara ve cezai işlemlere rağmen kanunsuz, izinsiz avlanmaya devam etmesi üzerine Acem Ceylanı ve daha nice Anadolu hayvan türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Günümüzde sayıları parmakla sayılacak kadar az kalmıştır.

Kelaynak

Kelaynak

Türkiye’de 50 adet Kelaynak kaldığı bilinmektedir. Görünüş olarak diğer kuş türlerine göre çok güzel olmasalar da tek eşli oluşları ve hayatı boyunca sadece o eş ile çiftleşmeleri onların özel niteliklerindendir. Tek eşli oluşları nedeni ile hızlı üreme gösteremezler. Bu yüzden bu türe karşı daha hassas olunmalıdır, nesli tükenmekte.

Deniz Kaplumbağaları

deniz kaplumbağası

Başta yanlış sanayileşme sonucu denizlerin kirletilmesi olmak üzere bunun gibi bir çok sebepten dolayı Türkiye’deki deniz kaplumbağalarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Yaban Kedisi

yaban kedisi nesli tükenmekte
yaban kedisi nesli tükenmekte

Diğer birçok canlı gibi yaban kedilerinin de yeri doğal dengenin korunması açısından çok önemlidir. Genelde gece avlanmaya çıkan yaban kedileri çarpık kentleşme sonucu yaşam alanlarının daralması ve yoldan karşı karşıya geçerken araçlar tarafından çarpılmalarından dolayı sayıları oldukça azalmıştır. Nesli tükenmekte olan hayvanlardır.

Vaşak

vaşak

Vaşaklarında neslinin tükenmesindeki en büyük nedenlerden biri avcılıktır. Ülkemizde Vaşak avıcılığı kanunen yasaktır. Ancak yaşam şekillerine uygun elverişli ortamların azalmasından da dolayı bugün ülkemizde vaşaklar nesillerinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

Boz Ayı

boz ayı

Türkiye’deki boz ayılar avcılar tarafından avlanması, yaşam alanlarının daralması, beslenmeleri için gerekli avları bulamamaları sonucu nesli tehlikede olan türlerdendir.

Çizgili Sırtlan

çizgili sırtlan

Türkiye’de çizgili sırtlanların kirlenen hava, göl ve bataklıkların kurutulması, ormanlık yerlerin azalması sonucu yaşam alanları daralmıştır. Ayrıca kürkleri nedeniyle avlanması onların nesillerinin  tükenmesi konusunda ciddi bir sebeptir.

Telli Turna

telli turna

Telli turnaların yaşam alanlarındaki sulak alanların kurutulması doğal yaşamlarını ciddi anlamda etkilemiş ve şuan Türkiye’de 11 civarında kaldığı bilinmektedir. Gene göç güzergahlarındaki suların yok olması artık Türkiye’ye yenilerinin de gelmesini önlüyor. Bu denli sayıları azalmışken onca dikkate ve önleme rağmen av sonucu öldürülmüş telli turnalar  bulunmuştur.

Bozkır Kartalı

bozkır kartalı

Bozkır kartalı özellikle tükettiği leş ve kemirgenler ile ekosistemde doğal döngünün oluşmasında önemli yere sahiptir. Ne yazık ki bozkır kartalları da günümüzde Türkiye’de nadir görülmekte ve nesli tükenmekte olan hayvanlar grubundan nadir kuş türlerindendir.

Bozkır Tuygunu

bozkır tuygunu

Bozkır tuygunu özellikle tarımsal bölgelerde kullanılan böcek öldürme ilaçlarının bilinçsizce kullanımı , yaşam alanlarının daralması sonucu nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuş türlerindendir.

Toros Kurbağası

nesli tükenmekte olan hayvanlardan toros kurbağası

Toros kurbağası ülkemizde görülen endemik canlılardandır. Yaşam alanını olan göllerin kirlenmesi, kurutulması gibi nedenlerden dolayı Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındadır.

Büyük Flamingo

büyük flamingo

Büyük Flamingoların yaşamlarındaki en önemli durakları hep tuzlu sularda geçer. Türkiye’de Tuz Gölü en önemli duraklarından. Yalnız Konya Kanalizasyonunun ve tarımdan dönen suyun arıtılmadan doğrudan Tuz Gölü’ne akıtılması nedeniyle tüm göl ekosistemi ve başta büyük flamingolar olmak üzere tümünün nesli, tehlike altındadır.

Kolan Balığı

Stör (Acipenser sturio)

Kolan balığı eti ve siyah renkli havyarı ile Dünya çapında oldukça ilgi gören bir balıktır. Ülkemizde önceki yıllarda Karadeniz ve Kızılırmak’ın birleştiği ırmak ağızlarında oldukça bolken günümüzde bilinçsiz avlanma sonucu sayıları oldukça azalmış ve nesli tükenme tehlikesi olan bir başka hayvandır.

Akdeniz Foku

akdeniz foku

Akdeniz foklarının nesillerinin tükenme sebepleri arasında da gene insan kaynaklı sebepler yatıyor. Turistik amaçlı fokların mağaralarının ziyareti, denizlerin kirletilmesi, avlanma, deniz kıyılarına yapılan yerleşimlerin bilinçsiz ve plansız yapılması gibi sebepler Akdeniz Foklarının nesillerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur.

Yılan Kartalı

yılan kartalı

Yılan Kartalının yaşam alanları açık ve ekili tarım arazileri,kurak bölgeler ve bayırlardır. Ancak bu alanların kentleşme nedeniyle yok edilmesi, tarım arazilerinde kullanılan bilinçsiz böcek ilaçları kullanımı gibi sebeplerden dolayı Türkiye’de Yılan Kartalının nesli tükenmekte olan hayvanlar  arasında ve bu açık tehlike ile karşı karşıyadır.

Yaz Atmacası

nesli tükenmekte olan hayvnlardan yaz atmacası

Yaz Atmacasının neslini tehlikeye atan en büyük şeylerden biri avcılıktır. Ne avladığını bilmeden kuşları öldüren zihniyetlerin eseri olarak bu kuşların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Alageyik

alageyik

Ala geyiklerin nesillerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasındaki en önemli etkenler orman yangınları, ormanların tahribatı, avcılıktır. Bilinçsizce yapılan avcılık sonucu bu güzel canlıların nesli tehlikededir.

Dağ Keçisi

dağ keçisi

Dağ keçileri, yaban keçilerinin bir alt türüdür. Nesillerinin tehlikeye düşmesine sebep olarak başta avcılığın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer etkenler ise denetimsiz kentleşme, yangınlar, yanlış ağaçlandırmalardır.

Doğal Yaşamı Koruma

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir