Modern İnanışın Felsefesinin Yansıması Melamilik mi?

1707

Melami Arapça kökenli bir kelime olup içerisinde levm,sövme,yerme gibi anlamlar barındırır. Hukuk terimi olarak da kullanılan Melamilik ise kişinin sürekli kendini kötüleyerek (ya da eleştirerek diyebiliriz ) daha iyi dereceler elde etme yolu olarak da tanımlanır. Din terimi olarak ise Melamilik her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen bir tarikattır.

holy-1264262_640

Çoğu kişilerce Melamilik bir tarikat olarak kabul edilmez. Esasında bir duruş ve felsefe olarak kabul görür. Melamiliğin özel dini ritüelleri ya da ibadet şekilleri yoktur. Modern inanışın temellerini felsefesinde barındırır. Bu anlayış içerisinde ayrımcılığı barındırmaz esas olan belli bir ismi temel almaktan çok Kur’an merkezli bir tasavvuf anlayışıdır.

kaaba-186622_640

Melamiliğin kökeni Adem Peygambere dayandığı bilinmektedir. Çünkü o da varlığının sebebinin arayışı içerisindedir. Melamilik de arayışı felsefe edinir. Kendi varlığının sebebini arar, kendi inanışını ve atalarından gelen inanışı sorgular ve araştırır.

Melamilik anlayışında esas olan Allah ile doğrudan bir manevi iletişim kurmaktır. Diğer anlayış ya da tarikatlarda aracı olarak görülen Pir,Şeyh,Peygamber gibi kişi temelli bir anlayış değildir.

Melamilikte eğitim anlayışı da diğer anlayışlardan ayrılır. .Tasavvuf derslerinin gayesi anlayışlarını yaymak ve Melamiliği tanıtmak değildir. Hatta asıl amaç bu emaneti taşıyabilecek nitelikli insana ulaşmaktır. Kısaca çok olabilmekten ziyade bu anlayışı kavrayıp nitelikli insanlar olabilmektir. Eğitici olan mürşid sadece kapıyı gösterir kesinlikle aracı değildir. Belli toplanma ya da sohbet saatleri yoktur zaten her an zikir ve nefsin eğitimi ile geçmektedir.

Maddi ve manevi gösteriş anlayışından uzak kalmayı tercih etmişlerdir. Zengin bir yaşam tarzı ya da gösterişli giysiler Melamilik anlayışına zıttır. Toplumda gizlenmeyi tercih etmişlerdir. Hatta ibadetlerini de gizli yapmayı doğru bulup, dini yaşayışlarını başka insanların görüp olumlu sözler söylemelerini istemezler hatta olumsuz eleştirileri yeğlerler. Olumsuz yapılan her eleştiri onların içine dönüp kendilerini sorgulamak adına bir fırsattır yani bir nevi kendilerini ve inanışlarını geliştirme yoludur.

Melamilik kesinlikle dini duyguların sömürülmesine karşıdır. Dini kullanarak para ya da yardım isteyenlere karşı hiç bir peygamberin ümmetinden para talep etmediğini hatırlatmışlardır. İsteyenleri de kınamışlardır.

melamilik

Melamilik anlayışına sahip kişiler Allah’ı zikretmek için illa ki camiye tespih çekmeye ya da özel sohbetlere katılma ihtiyacı hissetmezler. Zaten onlar günlük işlerini bile yaparken Allah’ı zikrederler. İbadetlerini inançları doğrultusunda önce kendi içlerinde yaşayarak ve hissederek yaparlar.

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir