Klaudyos Batlamyus Hakkında Bi’Şeyler

1431

İskenderiye civarlarında yaşamış olan Klaudyos Batlamyus’un Yunanlı olduğu varsayılır. Matematik, coğrafya ve astronomi ile oldukça ilgilenmiştir. Milattan sonra 85-165 yılları aralığında yaşadığı varsayılan ve zamanının ünlü bilim adamlarından birisi olan Batlamyus’un, yaşadığı zamandan dolayı hayatı ile ilgili çok fazla da bir şey bilinmemektedir. Farklı kaynaklara göre Yunanistan asıllı Mısırlı olduğu söylenir fakat farklı birkaç kaynağa göre de durum tam tersidir. Batlamyus her ne kadar astronomi uğraşlarıyla tanınsa da matematik, coğrafya ve optik alanına da oldukça katkıda bulunmuştur. Avrupa’da Almagest olarak bilinen ve 13 kitaptan oluşan eserin yazarı olan Batlamyus, göksel olguları nitelendirmek için geometrik kuramları anlatmaktadır. Batlamyus, Babil ve Yunan astronomlarının hazırladığı, derlediği, yazdıkları bilgi birikimlerini sistematize hale getirmiştir. 4 bölümden oluşturduğu Tetrabiblos olarak adlandırdığı yapıtında, gözlemlediği gezegenlerin nitelikleri ve etkileri, buna bağlı olarak burçlar, uğurlu ve uğursuz günlerin belirlenmesi gibi astronomik konular hakkında da detaylı bilgiler vermiştir.

Batlamyus’un coğrafya derlemeleri de göz ardında bulundurulmaması gereken kaynaklardandır. Ancak Batlamyus doğal ürünler, iklim ve fiziki coğrafyayı pek fazla umursamamıştır bu yüzden Batlamyus’un coğrafya çalışmaları diğer uğraşlarının oldukça gölgesinde kalmıştır. Bu arada Batlamyus’un bir diğer sorunu da o zamana göre çizdiği dünyanın yeryüzüdür. Yeryüzünün büyüklüğü hakkında tahmini yanlış olduğu gibi bununla birlikte başlangıç meridyenini de sağlıklı olarak belirleyememiştir. Buna karşılık da verdiği bazı koordinatlar hatalıdır. Bu sebeple ilerleyen zamanlarda hakkında birkaç şeye değinecek olduğumuz Kristof Kolomb’un, Batlamyus’un hatalı haritasından hareketle Hindistan kıyılarına gitmek isterken Kuzey Amerika’yı keşfettiği rivayet edilir. Batlamyus’un optik alanında da bilime katkı sağladığını sizlere aktarmıştık. Batlamyus kırılma, yansıma konularında bazı tezler ileri sürmüş olup, bilgisini doğru yolda kullandığını söyleyebiliriz.

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir