Giordano Bruno Hakkında Bi’Şeyler

1552

Giordano Bruno, 1548 tarihinde İtalya’nın Nola isimli kentinde hayata gözlerini açan felsefe ve astronomi dehasıdır. Aynı zamanda diğer bir ifadeyle gökbilimci, rahip ve okültist ünvanlarını taşımaktadır. Döneminin Rönesans felsefesine şekil, biçim ve anlam kazandıran bu çok dalda uzman bilge Giordano Bruno aynı zamanda şair yönü ağır basan birisidir.

Giordano Bruno'nun Campo de' Fiori'de bulunan heykeli
Giordano Bruno’nun Campo de’ Fiori’de bulunan heykeli

Edebiyata değer verip, verdiği değerin farkında olan, döneminin edebiyata en ılımlılarından biri olarak tabir edebileceğimiz bu rahip, Kopernik’in tezini savunanlar arasında yer almaktadır. Aristotales’in sunduğu kapalı evren görüşünü reddedenler arasında da yer alan Giordano, dünyadan başka gezegenlerin de olduğunu, uzayın bu kadar dar olamayacağını savundu. Günümüzde bilinen 4 eserinin olduğunu ayrıca tamamen fikirlerinden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Giordano Bruno, düşüncelerini açıklamakta asla çekinmemiştir, Galileo Galilei gibi kendini açık açık ifade edip, her zaman düşüncelerinin ardında durmuştur. Böyle yapmış olduğunu Bruno’ya yapılan adaletsizlikten de anlıyoruz.

bruno-giordano“Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinde hedef olarak yaşadım.” Bruno’dan yapmış olduğumuz bu alıntı da Bruno’nun hayat felsefesini, düşünce ve mantık yapısını bize yansıtan önemli şeylerden birisi. Fakat bu yararlı, mantıklı ve oldukça akılcı uğraşlarına rağmen 1600 yılının Şubat ayında Bruno, Campo de’ Fiori meydanında kazığa oturtularak, önce dili koparılarak ardından da diri diri yakılarak iğrenç bir şekilde öldürülmüştür. Gerçeği haykırmanın ve radikal olmanın kurbanı olmuştur.

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir