Davranış Bozukluklarına Mahkum Olmayın

1469

Davranış Bozuklukları Nedir?

Başkalarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı, başkalarını rahatsız edici tutum ve davranışları anormal sebeplerle yapan kişilerin eylemleri genel olarak davranış bozuklukları diye adlandırılır. Toplumsal kural etik ve ahlaki değerlerin önemsenmediği bu tür durumlar tedavi edilebilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklardır..

ofke

Davranış Bozuklukları Nelerdir?

Hırsızlık, saldırganlık, yalancılık, dolandırıcılık, şiddet gibi eylemler davranış bozuklukları olarak değerlendirilir. Çok küçük yaşlarda dahi gözlemlenebilen davranış bozuklukları yetişkinlikte çok daha kötü bir noktaya gelebilir. Fakat çocuklardaki davranış bozuklukları ile yetişkinlerde davranış bozukluklarını birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Yetişkinlerde davranış bozuklukları cezai yaptırım ve uygulamalara tabi tutulacak cinste toplumun huzur ve refahını kaçırabilecek nitelikte davranışlardır. Bu davranışlar genel olarak:

Başkalarına göz dağı vermek, korkutmak tehdit etmek

Kavgaları çıkaran dövüşleri başlatan taraf olmak

Herhangi bir şekilde silah veya silah niteliğinde bir nesne kullanarak insanları veya hayvanları yaralamak.

Kabadayılık yapmak.

İnsanlara işkence etmek, fiziksel olarak şiddet uygulamak

Gasp soygun hırsızlık gibi eylemlerde bulunmak

Cinsel taciz veya tecavüze yeltenmek

Bilinçli olarak isteyerek yangın çıkarmak

Dolandırıcılık yapmak

Davranış bozuklukları hem hasta için hem de yakınları için ciddi anlamda yıkıcı ve sorunlu süreçler yaşatmaktadır. Bu davranışların karakterize olduğu psikolojik sürecin 5-6 yaşlarında başladığı düşünülmektedir. Bu anlamda kişinin ailesi ve çevresi sorumluluklarla yükümlüdür.
Olumsuz çevre koşulları ve içinde bulunulan sosyokültürel ortam davranış bozuklukları için temel oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra kolerasyon değeri olarak davranış bozuklukları gösteren ailelerin çocuklarında da davranış bozuklukları gözlemlenmektedir. Bu genetik bir aktarımdan ziyade öğrenilen ve taklit edilen davranış çeşitleri olması daha yüksek ihtimaldir.

Kişilik bozuklukları, davranış bozukluklarını tetikleyici bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Kişilik bozukluklarında hasta kendine zarar verme eğilimindeyken davranış bozuklukları hastanın çevresine zarar verdiği durumlarla karakterize olmuştur.

Deneyimli Psikiyatri Klinikleri davranış bozuklukları konusunda ihtiyacınız olan profesyonel desteği sağlayan en önemli kuruluşlardan biridir. Madalyon Klinik desteği ile beraber bu üzücü durumun üstesinden gelebilir çevresine ve kendisine yararlı bireyler yaratabilirsiniz.

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir