Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar da Yaş Üyesi Oldu

2549

yuksek-askeri-sura-yas-2016-kararlari-tam-listesi(1)

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından orduda yapılan önemli değişiklikler sürüyor. İlan edilen OHAL ile birlikte üçüncü kanun hükmünde kararname yayınlandı. Yayınlanan kararname ile birlikte Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi oldu

Yüksek Askeri Şura Başbakan, Genelkurmay Başkanı,  Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli  Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak. Mevcut kanun kapsamında şuranın üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı,  Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel  Komutanı, Donanma Komutanı ile silahlı kuvvetlerdeki orgeneral ve oramiraller  olarak belirlenmişti.

Değişiklikle şura üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan  yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma  Bakanı ile kuvvet komutanları oldu. Şuranın görevlerinin belirlendiği ilgili maddenin, “Başbakan,  Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı’nın lüzum gördükleri hallerde  silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular halinde görüş bildirmek” fıkrası ise  “Başbakan’ın, lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle diğer konular halinde  görüş bildirmek” olarak değiştirildi.

ŞURA’NIN SEKRETERYASI

Mevcut kanun kapsamında Genelkurmay 2. Başkanı Şura’nın genel  sekreteri olarak görevlendiriliyordu. Değişiklikle Şura’nın sekretarya hizmetleri  Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek.  Şura’nın çalışma usulleri, genel  sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askeri Şura ile kabul edilecek bir  iç tüzükle düzenleniyordu. Değişiklikle, söz konusu işlemler Başbakanlık  tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir