5 Ünlü Ressam ve Temsil Ettikleri 5 Sanat Akımı

3692

5 Ünlü Ressam

Resim akımları

#1 Leonardo Da Vinci – Klasizm

Leonardo da Vinci, Rönesans döneminde yaşamış ve resim, mimari, insan anatomisi, müzik, edebiyat, matematik gibi birçok alanda eser vermiş ünlü İtalyan düşünürdür. Resim alanında Klasizm akımını benimsemiştir.300px-Mona_Lisa

Klasizm akımı kısaca resimde ışık, gölge, perspektif, simetri, ölçü ve uyum gibi belli başlı kurallara bağlı kalarak olabildiğince gerçekçi yapıtlar ortaya çıkarmayı hedefler. Da Vinci’nin en ünlü eserleri; Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve Vitruvius Adamı‘dır.-son-aksam-yemegi-tablosunun-sirri-leonardo-da-vinci-son-aksam-yemegi-tablo-sir-1473905

#2 Jacques Louis David – Neoklasizm

Jacques Louis David, 1748-1825 yılları arasında yaşamış ünlü Fransız ressamdır. Akım olarak Neoklasizm taraftarıdır. Ayrıca David, Fransız İhtilali’nin aktif destekçileri arasında bulunur.David_-_The_Death_of_Socrates

Neoklasizm akımı, 18. yüzyılın ortasından itibaren Avrupa’yı etkisi altına almış ve yayılmıştır. Bu akımda önemli olan çizgiler ve form olup, renk, boya ve ışık gibi unsurlar ikinci plana atılmıştır. Antik Yunan ve Antik Roma eserlerine hayranlık ve bunlardan esinlenme mevcuttur.Jacques-Louis_David,_The_Coronation_of_Napoleon_edit

David’in en önemli eserleri “Sokrates’in Ölümü” ve “Le Sacre de Napoléon” olarak sayılabilir.

#3 Vincent van Gogh – Post Empresyonizm

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh, erken denebilecek yaşta intihar ederek ölmüştür. Son 10 yılında 2000’den fazla resim çizmiştir. Satılan en pahalı tablolar arasında bu sanatçıya ait birçok resim bulunmaktadır.1280px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project

Post Empresyonizm, Empresyonizm akımına tepki olarak doğmuştur. Bu akıma dahil olan sanatçılar, kendi üsluplarını Empresyonizm’in genel kurallarıyla birleştirdiler ve gelenekselin dışında olan konularda eser vermeye çalıştılar.Vincent_Van_Gogh_-_The_Potato_Eaters

#4 Salvador Dali – Sürrealizm

İspanya’nın Katalan bölgesinde dünyaya gelen ünlü ressam, fotoğrafçılık ve heykeltraşlık da yapmıştır. Resimlerinde gerçeküstü, tuhaf imgeler kullanmıştır. En ünlü eseri “Belleğin Azmi“dir.The_Persistence_of_Memory

Sürrealizm, Sigmund Freud‘un psikanaliz ve bilinç hakkındaki çalışmalarından etkilenen bir akımdır. Bilinç ötesini yansıtmayı, özgürlüğü amaçlar. Birbiriyle alakasız parçaları bütün haline getirir.SalvadorDali-SoftConstructionWithBeans

#5 Pablo Picasso – Kübizm

İspanyol Pablo Picasso, 20. yüzyılın en tanınmış ressamlarından birisidir. Yalnızca ressamlık değil, aynı zamanda heykeltraşlık da yapmıştır. En ünlü tablosu, “Guernica“dır.Picasso_Guernica

Kübizm akımının temellerini Georges Braque atmıştır. Bu akımı asıl geliştiren ise Picasso olmuştur. Kübizm’de biçim ve kısmen yalınlık önemlidir ve daha çok geometrik şekiller kullanılmıştır. Picasso’ya göre Kübist eserlerde zaman kavramı bulunur.pablo-picasso-9516-aglayan-kadin

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir