13 Sanat Akımının Minimalist Posterleri

3486

Fransız grafik tasarımcı Amahouo Outmane, tarihi sanat akımlarının minimalist posterlerini hazırlamış. Her sanat akımının temel resimlerini ikonlaştırarak oluşturduğu minimalist posterlere ve sanat akımlarına göz gezdirmeye ne dersiniz?

#1 Sürrealizm

SURREALISM

SÜRREALİZM: Sürrealist ressamlar, doğanın mantıki görünüşünü değil, insanın bilinçaltında ve rüyalarındaki dünyasını göstermek istemiştir. 1924’te Andre Breton tarafından ortaya atılmıştır. Edebiyat ve resim alanında eser vermiştir. Öncü sanatçıları; Chirico, Salvador Dali, Chagall, Klee, Miro’dur.

 

#2 Kübizm

CUBISM

KÜBİZM: Picasso ve Braque’nın çalışmalarının etkisinde adlandırılan bir sanattır. Kübizm, doğa görünüşlerini geometrik bir parçalamaya tabi tutup, tablo yüzeyini doğa unsurlarından kurtararak yeniden inşa etme amacını güder. Öncü sanatçıları; Brague, Griss, Leger ve kurucusu olan Picasso ‘dur.

 

#3 Fovizm

FAUVISM

FOVİZM:  1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa’da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımıdır.

 

#4 Fütürizm

FUTURISM

FÜTÜRİZM: Geçmiş ve geleneksel görüşleri reddeden bir akımdır. Fütürizm de yapılmak istenen şey; evrendeki hareketin bir anını resmetmek değil, hareketin kendini duyurmaktır. Bu akıma göre her şey hareket halindedir ve değişmektedir. Bu nedenle koşan bir at dört değil yirmi dört ayaklıdır ve ayaklarının hareketi de üçgen biçimindedir.

#5 Post Empresyonizm

POST-IMPRESSIONISM

POST EMPRESYONİZM: Empresyonizm akımının etkisinde kalan fakat onun sınırlı kurallarına bağlanmayan sanatçıların ortaya çıkardığı akımdır. Empresyonizmin canlı ve parlak renkleri yanında, gelenekselin dışına çıkan konu anlayışına sahip bir akımdır. Öncü sanatçıları; Cezanne, Van gogh, Gauguin, Lautrec ve Munch’tur.

#6 Ekspresyonizm

EXPRESSIONISM

EKSPRESYONİZM: Ekspresyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. Bu görüşte önemli olan ruh durumudur, doğa ikinci planda kalır. Bu akımın sanatçıları kendilerini boğan ve ezen acılarını sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını renk ve biçim görüşüyle anlatmaya çalışmışlardır. Sanatçıları; Van Gogh, Munch, Kırchner, Nolde, Rouault, Modigliani.

#7 Soyut Sanat

ABSTRACT-ART

SOYUT SANAT : Genel anlamıyla doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. 20. yüzyıl başında bu terim, gerçek biçimleri sadeleştirilmiş veya değiştirilmiş halleriyle imgelere indirgeyen Kübist ve Fütürist sanatı tanımlamak için de kullanılmıştır.

#8 Soyut Ekspresyonizm

Impression

SOYUT EKSPRESYONİZM : Soyut dışa-vurumculuk veya eleştirmen Clement Greenberg’in tabiriyle resimsel soyutlama, 1940’ların ortalarında New York’ta ortaya çıkan, ressamların gerçek nesnelerin temsiline yer vermeden kendilerini sadece renk ve şekillerle ifade ettikleri bir tür soyut sanattır.

 

#9 Minimalizm

MINIMALISMMİNİMALİZM : Soyut ekspresyonizmin biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ve nesnenin tarihsel, sembolik anlamlarını minimuma indirmek amacıyla ortaya çıkmıştır.Bu alandaki önemli isimler arasında Carl Andre, Sol LeWitt, Robert Morris, Richard Serra, Donald Judd, Dan Flavin sayılabilir

 

#10 Dadaizm

DADAISM

DADAİZM:  I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dada anlayışının ana karakteridir.Sanatçıları; Duchamp, Picabia, Arsenberg’ dir.

 

#11 De Stijl

DESTIJL

DE STİJL : De Stijl taraftarları tinsel harmoninin ve düzenin yeni bir ütopik idealinin uğraşındadırlar. Saf bir çalışma ve evrenselliğin savunucuları olarak form ve renkleri basite indirgemişlerdir, eserleri sadece yatay ve dikey çizgiler, siyah ve beyazla birlikte ana renklerden oluşmaktadır.

 

#12 Pop Art

POP-ART2

POP ART: Popüler sanatın kısaltılmış adıdır. Bu akım sanatçıları, endüstri ürünü artıklarından gazete parçalarına, insan ile diğer canlı ve eşyalardan alınmış kolajlardan, hazır doğa nesnelerine kadar ne bulunursa kullanılmış ve bir sanat yapıtı olarak sunmuşlardır. Pop art gerçek ile görüntünün farkını çarpıcı bir biçimde ortaya koyar ve makineleşmiş hazırcı insanı eleştirir.

#13 Op Art

OP-ART

OP ART: Lekecilik ve hareket resmine karşı gelişen Op art, sanat yapıtını kurallarla bilimsel olarak düzenlemeye önem vermiştir. Op art resimde üçüncü boyut etkisini verme eğiliminin, soyut sanatta ortaya çıkan şeklidir.

Kaynak

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir