Romanov Koyunu Yetiştiriciliği

237

Romanov Koyunu Yetiştiriciliği 

Romanov koyunu yetiştiriciliği ülkemizin et dar boğazını çözer mi?

Romanov Koyunu Yetiştiriciliği et fiyatlarının yükselmesi ve Türkiye’de yaşayan yerli koyun ırklarının yetersiz kalması nedeni ile şimdilerde tekrar gündeme gelmeye başladı. Neden Romanov koyunu derseniz bu ırkın yaşam özellikleri ön plana çıkıyor. Romanov koyunlarının dişileri en erken 5 aylık iken veya ideali 7 aylık olduklarında gebe kalabilmekte ve bir batında 3-5 arası kuzulayabilmektedir. Bir romanov koyunu 139-149  günlük gebeliklerde sıklıkla üçüz veya dördüz doğurabilmekte ve doğumdan sonra 40 gün içinde tekrar ovulasyon ile yumurtlamaya  başlaması ile yıl içinde mükerrer gebe kalma potansiyeli bulunmaktadır Bu şekilde 1 yıl içinde 5 gebe koyun ve 1 koç ile Romanov koyunu yetiştiriciliği başlayan bir çiftçinin, yılın sonunda 35-60 arası  erişkin doğurgan koyunu ile asgari 150-200 arasında süt kuzusu ideal şartlarda ağılında olabilir. Her romanov kuzusu başlangıçta siyah renkli doğar sonrasında rengi açılır ve değişkenlik gösterir. Bu şekilde yılda 2 defa doğum yapabilme imkanı olan Romanov koyunu iyi bir anne olup yavrularına da yeterli süt üretebilme genetik potansiyeli vardır. Ancak Romanov koyunlarının bir batında çoklu doğum yapması nedeni ile profesyonel olarak besicilik yapacak çiftçilerin romanov ırkı kuzulara süt annelik yapacak süt verimi yüksek keçiler bulundurması da sağlıklı bir sürü için önemlidir. Bu kadar verimli ve üretken bir ırk olan Romanov ırkı koyunların birde her türlü doğal şarta uyum sağlama kabiliyetlerinin yüksekliği ile hava koşullarında aşırı soğuk ve sıcaklar dahil olacak şekilde iklim farklılıklarına uyum kapasiteleri de göz önüne alındığında Ukrayna üzerinden tanesi 200 usd gibi bir rakama temin edilebilen bu safkan koyun ırkı ile Türk et piyasası için gerek yerli besi, ithal ırk ile safkan ırkın kendi verimliliğinin dinamizmi kullanılarak Romanov koyunu yetiştiriciliği ile Türkiye’nin et dar boğazı için önemli bir çıkış kapısı olabileceği aşikardır. Ülkemizde tarımsal, ticari veya hobi amaçlı  hayvancılıkla ilgilenenlerin bildikleri yerli merinos koyun veya balıkesir kıvırcık gibi ırkların verimlilik olarak romanov koyunu ile rekabet edememesi nedeni ile ülke şartlarında ıslahı mümkün olan bu saf ırkın yaygınlaştırılması için gerekli ilk finansal maliyet göze alınmalıdır. Canlı romanov koyunu fiyatları 100-200 usd arasında internet üzerinde değişkenlik göstermektedir. Satılan hayvanın haliyle olgunlaşmamış kuzu olması veya gebe dişilerin satışı fiyatlar üzerinde etkisi genellikle fiyatları arttırıcı olmaktadır.

romanov-koyunu-yetiştiriciliği.jpg
Romanov koyunu en verimli ırklardandır

Üretken ömrü 12-13 yıl arasında olan 1 yaşında bir koyunun bütün ömrü boyunca ortalama 40 kuzu doğurabileceği göz önüne alınırsa her dişi kuzunun 7 aylık iken doğurganlık potansiyeli kazandığı düşünülürse sürülerin büyümesi logaritmik bir özellik gösterir.

Romanov Koyunu yetiştiriciliği pahalı koyun eti fiyatlarına çözüm mü?

romanov-koyunu.jpg
Romanov koyunu bir seferde en az 2-3 yavru verimi gösterir

Kuzu ve koyun etinin perakende satış fiyatının 40-60 tl arasında değiştiği günümüz Türkiye’sinde öncelikli olarak et ithalatı yerine, üretimden gelen dinamizmi ayaklandıracak tedbirleri öne almak gerekir. Romanov koyunu ırkı gibi ticari ve biyolojik verimliliği yüksek bir ırkın ülkemizde yaygın üretimi teşvik edilerek asgari birkaç yıl kesimlerine kısıtlama getirerek ülkemizde küçük baş hayvan nesli ve nüfusunu güçlendirerek yaygınlığı üzerinde proje geliştirmek uygun olacaktır.

10000 usd yatırım teşviki ile ithal edilecek 50-60 adet Romanov ırkı gebe dişi koyun ile 5 yıl içinde yıllara göre logaritmik artış ile 250, 1250, 6000, 20000 ve 50000 gibi canlı hayvan rakamlarına teorik olarak ulaşabilir.

Benzer şekilde organik tavuk cinsleri ile alakalı hobi amaçlı veya ticari, etcil veya yumurta tavukçuluğu ile ilgili yazımızı öneriyoruz.

kaynak