Osmanlı’da İzdivaç Programlarını Aratmayan Evlilik İlanları

1380

Eskiden sanki her şey daha farklıymış aşk, meşk yokmuş gibi sanıyoruz. Ancak eskiden aslında her şey daha gerçekmiş. İnsanlar her zaman düzenbazmış ama buna izin verecek imkanlar daha kısıtlı olduğundan belki de bazı şeyler masum kalabilmiş. Şimdilerde insanları ekrana kilitleyen izdivaç programları bazı gençlere de dalga konusu oluyor. Ancak bu haberimiz bu programların eskiden de gerçek hayatta yaşanmış olduğuna parmak basıyor. İşte Osmanlı’da söylenen evlilik ilanları…

#1 

“Ben bir zabitim. Rütbem Mülazım, memuriyetim şehirde. Yaşım yirmi altı.”

#2

Yumuşak huyluyum, kadınlığın esaretinden müştekiyim (şikayetçiyim). İşret (içki) asla kullanmam. Tütün içmem. İdaremi bilirim. Başka gelirim olmadığı gibi kimsem de yoktur.

#3

Yirmi iki yaşlarında, iyi huylu, inas mektebi idadiyesi (Kız Lisesi) derecesinde tahsil görmüş, iyi evlat terbiye eder, ev işlerini yapmağa gücü yeter, musikiden anlar, sadeliği sever, bir refikaya talibim.

 

#4

Şartlar uygun olduğu takdirde evvela vekil veya velisinin (muhterem Malumat vasıtasıyla) adreslerini bildirmelerini arz eylerim. (H. Celal)

 

#5

Yaşım yirmi, 700 kuruş maaşım var” “Bir validem var. Askerim. 700 kuruş maaşım var. Yaşım yirmidir. Asil ve güzel bir kız ile izdivaç etmek istiyorum. Bunun için şu özelliklere sahip bulunması lazımdır…

 

#6

14 ila 17 yaşında bulunması, Bir parça musikiye aşina olmalı, Benim maaşım kadar bir gelire sahip bulunması, Oldukça mutaassıp olmalı…

 

#7

Bu şartlar dahilinde dest izdivacı arzu edecek hanımefendilerin ya adreslerini bildirmesini veya gazetenizle adresime müracaat etmesini arz eylerim. (H.N.)”

 

#8

‘Serveti az veya çok olsa da kabul ederim” “Otuz yaşındayım. Henüz evlenmedim.

 

#9

Asil bir aileye mensup olduğum gibi güzel ve asil bir hanım kız ile izdivaç edip bir aile teşkil etmek isterim.”OzetAlani” Dört bin lira gelirim var…

 

#10

Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yalnız ihtiyacım, iffet sahibi bir kız ile izdivaç etmektir.

 

#11

Benim ile teşriki hayat edecek olan refika-i müstekbalemin (müstakbel eşimin) serveti az veya çok olsa da kabul ederim.

 

#12

Asil bir aileye mensup olmak, yirmi yaşından küçük ve yirmi beşten büyük olmamalı. Okur yazar, biraz musikiye aşina olmalı. Bu şartlar dahilinde izdivaca talip olanlara adresimi bildiririm. M.H.”

 

#13

Münevver, musikiye aşina bir refika-i hayat isterim. Refika-i hayatımın benden büyük bir yaşa malik olmasını istemem…

 

#14

Talep vukunda fotoğrafını tetkik ederim. Daha bir çok olumlu özelliğe sahip bulunuyorum. Talep olanlar adresime müracaat buyursunlar…

 

#15

Samsun’da İskenderiye Oteli’nde Yusuf Ziya Bey vasıtasıyla. A.N.”

 

#16

”Hoppalık, züppelik istemem” ”On sekiz yaşına girmiş, kalbi, dimağı payitahtın nuru irfan medeniyetiyle tenvir etmiş…

 

#17

(İstanbul’un çağdaşlığının ilim ışığı ile aydınlanmış) Samsun’un havayı samimiyetinde (samimi havası içinde) oldukça yüksek bir ailenin dest tertibinde (terbiyesi ve gözetiminde) büyümüş bir Türk genciyim.

 

#18

İçki kullanmam. Kahve nedir bilmem. Hoppalık, züppelik istemem.

 

#19

15-16 yaşlarında, aklı başında, gözü evinde, eli kalbinde, tahsili yerinde, asil ve necip bir aileye mensup sevimli bir kızla evlenmek istiyorum.

 

#20

500 kuruş aylık gelirim, mükemmel bir evim ve ufak bir arsam var.

 

#21

Ancak saadetimizin devamı için refika-i müstakbelimin (müstakbel eşimin) biraz servet sahibi olmasını dilerim.

 

 

Bir Cevap Yazın