Nesli Tükenmekte olan Hayvanlar

1931

Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar konusunda ne kadar farkındalığa sahibiz? Doğa kocaman açtığı kolları ile bizi ; toprağıyla, suyuyla,havasıyla olabildiğince güzel bir şekilde ağırlamıştır. Peki biz bu cömert misafirliğe ne kadar karşılık verebildik?

Doğa, insanoğlunun kaynakları acımasızca sömürmesinden dolayı acı çekmekte. Kaynakların bilinçsizce kullanımı yetmez gibi, çevreninde kirletilmesi tüm doğayı ve bu doğada yaşayan canlıların hayatını riske atmaktadır.Yaşam her canlının en doğal hakkıdır. Yaşam haklarını onların elinden almak cinayettir. Fakat biz bu cinayete bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde her gün ortak oluyoruz. Kullandığımız araçlar, uyuduğumuz kaz tüyü yastıklar, giydiğimiz kürk montlar, boşa akıttığımız her damla su, çevreye attığımız her çöp, sebep olduğumuz her yangın, avı spor olarak gören tüm zihniyetler ile biz her gün bu cinayetin bir parçası oluyoruz. Bir çok canlı bu cinayetler sonucu tehlikede.

Günümüzde ülkemizde ve Dünya’da bir çok canlı neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yazımızda daha öncede üzerinde durduğumuz Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar konusuna daha geniş bir kapsamla tekrar yer verdik, keşke daha çok bilinç , daha çok dikkat ve farkındalık ile üzerimize düşeni yapıp bu kötü gidişata dur diyebilsek.

Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar;

Acem Ceylanı

240220130027552533363_2-500x306

Başta avı spor olarak gören zihniyetlerin tüm yasaklara ve cezai işlemlere rağmen ava devam etmesi üzerine Acem Ceylanı ve daha nicesi türünün yok olması tehlikesi ile karşı karşıyadır. Günümüzde sayıları parmakla sayılacak kadar az kalmıştır.

Kelaynak

Kelaynak-500x332

Türkiye’de 50 adet Kelaynak kaldığı bilinmektedir. Görünüş olarak diğer kuş türlerine göre çok güzel olmasalar da tek eşli oluşları ve hayatı boyunca sadece o eş ile çiftleşmeleri onların özel niteliklerindendir. Tek eşli oluşları nedeni ile hızlı üreme gösteremezler. Bu yüzden bu türe karşı daha hassas olunmalıdır, nesli tükenmekte.

Deniz Kaplumbağaları

deniz-kaplumba%C4%9Fas%C4%B1-500x375

Başta yanlış sanayileşme sonucu denizlerin kirletilmesi olmak üzere bunun gibi bir çok sebepten dolayı Türkiye’deki deniz kaplumbağalarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Yaban Kedisi

yaban-kedisi-500x375
yaban kedisi nesli tükenmekte

Diğer birçok canlı gibi yaban kedilerinin de yeri doğal dengenin korunması açısından çok önemlidir. Genelde gece avlanmaya çıkan yaban kedileri çarpık kentleşme sonucu yaşam alanlarının daralması ve yoldan karşı karşıya geçerken araçlar tarafından çarpılmalarından dolayı sayıları oldukça azalmıştır. Nesli tükenmekte olan hayvanlardır.

Vaşak

va%C5%9Fak-500x290

Vaşaklarında neslinin tükenmesindeki en büyük nedenlerden biri avcılıktır. Ülkemizde Vaşak avıcılığı kanunen yasaktır. Ancak yaşam şekillerine uygun elverişli ortamların azalmasından da dolayı bugün ülkemizde vaşaklar nesillerinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

Boz Ayı

boz-ay%C4%B1-500x333

Türkiye’deki boz ayılar avcılar tarafından avlanması, yaşam alanlarının daralması, beslenmeleri için gerekli avları bulamamaları sonucu nesli tehlikede olan türlerdendir.

Çizgili Sırtlan

%C3%A7izgili-s%C4%B1rtlan-500x334

Türkiye’de çizgili sırtlanların kirlenen hava, göl ve bataklıkların kurutulması, ormanlık yerlerin azalması sonucu yaşam alanları daralmıştır. Ayrıca kürkleri nedeniyle avlanması onların nesillerinin  tükenmesi konusunda ciddi bir sebeptir.

Telli Turna

telli-turna-500x375

Telli turnaların yaşam alanlarındaki sulak alanların kurutulması doğal yaşamlarını ciddi anlamda etkilemiş ve şuan Türkiye’de 11 civarında kaldığı bilinmektedir. Gene göç güzergahlarındaki suların yok olması artık Türkiye’ye yenilerinin de gelmesini önlüyor. Bu denli sayıları azalmışken onca dikkate ve önleme rağmen av sonucu öldürülmüş telli turnalar  bulunmuştur.

Bozkır Kartalı

bozk%C4%B1r-artal%C4%B1-500x335

Bozkır kartalı özellikle tükettiği leş ve kemirgenler ile ekosistemde doğal döngünün oluşmasında önemli yere sahiptir. Ne yazık ki bozkır kartalları da günümüzde Türkiye’de nadir görülmekte ve nesli tükenmekte olan hayvanlar grubundan nadir kuş türlerindendir.

Bozkır Tuygunu

bozk%C4%B1r-tuygunu-500x390

Bozkır tuygunu özellikle tarımsal bölgelerde kullanılan böcek öldürme ilaçlarının bilinçsizce kullanımı , yaşam alanlarının daralması sonucu nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuş türlerindendir.

Toros Kurbağası

toros-kurba%C4%9Fas%C4%B1-500x375

Toros kurbağası ülkemizde görülen endemik canlılardandır. Yaşam alanını olan göllerin kirlenmesi, kurutulması gibi nedenlerden dolayı Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındadır.

Büyük Flamingo

b%C3%BCy%C3%BCk-flamingo-500x268

Büyük Flamingoların yaşamlarındaki en önemli durakları hep tuzlu sularda geçer. Türkiye’de Tuz Gölü en önemli duraklarından. Yalnız Konya Kanalizasyonunun ve tarımdan dönen suyun arıtılmadan doğrudan Tuz Gölü’ne akıtılması nedeniyle tüm göl ekosistemi ve başta büyük flamingolar olmak üzere tümünün nesli, tehlike altındadır.

Kolan Balığı

kolan-bal%C4%B1%C4%9F%C4%B1-500x267

Kolan balığı eti ve siyah renkli havyarı ile Dünya çapında oldukça ilgi gören bir balıktır. Ülkemizde önceki yıllarda Karadeniz ve Kızılırmak’ın birleştiği ırmak ağızlarında oldukça bolken günümüzde bilinçsiz avlanma sonucu sayıları oldukça azalmış ve nesli tükenme tehlikesi olan bir başka hayvandır.

Akdeniz Foku

akdeniz-foku-500x346

Akdeniz foklarının nesillerinin tükenme sebepleri arasında da gene insan kaynaklı sebepler yatıyor. Turistik amaçlı fokların mağaralarının ziyareti, denizlerin kirletilmesi, avlanma, deniz kıyılarına yapılan yerleşimlerin bilinçsiz ve plansız yapılması gibi sebepler Akdeniz Foklarının nesillerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur.

Yılan Kartalı

y%C4%B1lan-kartal%C4%B1-500x333

Yılan Kartalının yaşam alanları açık ve ekili tarım arazileri,kurak bölgeler ve bayırlardır. Ancak bu alanların kentleşme nedeniyle yok edilmesi, tarım arazilerinde kullanılan bilinçsiz böcek ilaçları kullanımı gibi sebeplerden dolayı Türkiye’de Yılan Kartalının nesli tükenmekte olan hayvanlar  arasında ve bu açık tehlike ile karşı karşıyadır.

Yaz Atmacası

yaz-atmacas%C4%B1-500x281

Yaz Atmacasının neslini tehlikeye atan en büyük şeylerden biri avcılıktır. Ne avladığını bilmeden kuşları öldüren zihniyetlerin eseri olarak bu kuşların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Alageyik

alageyik-500x335

Ala geyiklerin nesillerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasındaki en önemli etkenler orman yangınları, ormanların tahribatı, avcılıktır. Bilinçsizce yapılan avcılık sonucu bu güzel canlıların nesli tehlikededir.

Dağ Keçisi

da%C4%9F-ke%C3%A7isi-500x403

Dağ keçileri, yaban keçilerinin bir alt türüdür. Nesillerinin tehlikeye düşmesine sebep olarak başta avcılığın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer etkenler ise denetimsiz kentleşme, yangınlar, yanlış ağaçlandırmalardır.

 

Gelen Aramalar:

türkiyede nesli tükenen ve ya nesli tükenmek üzere olan canlılar, bilinçsiz avlanma ve orman tahribatı sonuçu nesli tükenmekte olan bitki ve hayvalari araştırarak Bu sorunla ilgili çözüm önerinizi yazınız, ne kadar toros kurbağası kalmıştır, yaban kedisi ülkemizde nesli tükenmekte olan bir canlımıdır, nesli tükenmekte olan hayvanlar ile ilgili slayt

Bir Cevap Yazın