Fasa Fiso Değil Gerçek Kaynaklardan “Çörek Otunun Faydaları”

3822

İçindekiler

Çörek otunun Faydaları Nelerdir ?

Çörek otunun faydaları nedir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır ve neye yarar gibi sorular için kulaktan dolma bilgilerle değil sağlık ve eczacılık kitaplarından alınmış bu bilgilerle derlenmiş yazımızı inceleyebilirsiniz.

Çörek otu diye bildiğimiz o siyah tohumlar böreklerin üzerine süs olarak dökülmekten tutun bir yere giderken jilet gibi giydiğinizde nazar değmesin diye cebinize anneniz tarafından koyulmaya kadar hemen hemen hayatın her alanında kullandığımız bir tohumdur. Ölümden başka her derde deva diye anlatan büyüklerimiz aslında çok da mübalağa etmemişlerdir. Çünkü çörek otu, vücudu düzensizliğe girdiği çoğu durumdan kurtarır ve klinikteki bir çok hastalıkta kullanılan ilaçlara gerek duymadan bitkisel bir yoldan kendinizi tedavi etmenize yardım eder. Çörek otu Türkiye’de hangi isimlerle biliniyor? Hangi yörede hangi isimlerle anılıyor bunları söyleyelim ki her yöreden insana erişebilelim. Çörek otuna verilen isimler şöyle: Çörek otu, ekilen çörek otu, kara çörek otu, cöcce, cöccem, cüccam, cüccem, cüccum, cütcan (Konya), çöreotu, karaca, karaca occanı (Ermenek-Konya), karaca otu, kara çörek, otçam, siyah kimyon.

Bitki, ismini tohumlarının siyah renginden almıştır. Çörek otu (Nigella Sativa): Nigella kelimesi latince siyahımsı anlamına gelen nigellus kelimesinden türemiştir. Çoğu ülkede tıbbi amaçla kullanılan tohumlar yenebilir hatta bu tohumları elde etmek için ülkemizde Afyon, Burdur, Isparta’da çörek otu ekilmektedir. Yakın Doğuda, ekmek ve çörekler üzerine konularak, kullanılan bir baharattır. Nazara değmesine karşı kullanılışı çok yaygındır. Çörek otunun bazı ekilmemiş tarlalarda bile tohumlandığı olur. İstanbul Rumelikavağı, Kocaeli Tuzla, Amasya, Kars Tuzluca, İçel Mersin, Gaziantep, Maraş, Siirt, Sakız Adası’nda da yayılış gösterir. Çörek otu aromatik çekirdekleri için Türkiye’de yetiştirilir, tat lezzet vermek için ekmekte kullanılır. Muhtemelen güneyde az da olsa doğal olarak yetişir. Türkiye’de üretimi yapılan en önemli türlerden biridir, çörek otu.

#1  Tohumları karoten içerir. Karoten ise vücudumuzda karaciğerde A vitaminine dönüştürülür. Çörek otunun faydaları arasında önemli bir yere sahiptir.

corek-otunun-faydalari

Çörek otunun tohumları, önemli miktarlarda mineral elementler içerirler. Nigella sativa tohumları kalsiyum, potasyum ve demir kaynağıdır ve çörek otu tohumunda en çok bulunan element potasyumdur ve onu fosfor ile kalsiyum takip eder. Miktarları farklı olmakla beraber tohumda bulunan diğer elementler Mg, Na, Fe, Zn, Mn ve Cu’dır.

#2 Bir çeşit böbrek hastalığı olan Fanconi Sendromunun neden olduğu hasarların ortaya çıkardığı böbrek toksisitesini azaltır.

corek-otunun-faydalari-nedir

 

#3 Farelerde yapılan deneylerde kardiyotoksisite (kalp toksisitesi) ve hepatotoksisite (karaciğer toksisitesi)’ye karşı koruyucu etki saptanmıştır.

corek-otu

 

#4 Çörek otu yağı, damar sertliği, şeker hastalığı, kansere kadar bir çok hastalığa sebep olan serbest radikal oluşumunu engeller.

serbest-radikaller

Bu nedenle Nigella sativa (çörek otu)’nın yağı, serbest radikallerin vücutta neden olduğu beyin ve kalp oksijensizliği ve iskemisi, arterioskleroz, romatizma ve kanser gibi hastalıklarda kullanılabilir. Serbest radikal oluşumunu engellemek de çörek otunun faydaları arasında yerini alır.

 

#5 Yumurtalık dönmesi olarak bilinen over torsiyonu (yumurtalığın burulması) yumurtalığın dokusunda oksijen azalmasına ve sonrasında da kanlanmanın azalmasına neden olur. Çörek otu yağı over torsiyonunu iyileştirici etkisi kanıtlanmıştır. Şöyle ki:

978_preview

İskemiden (kanlanmanın azalması) sonra sirkülasyon ve perfüzyon sürdürülürken reperfüzyon hasarı olarak adlandırılan yeni bir durum ortaya çıkar. Bu süreçte çeşitli derecelerde doku hasarları ile karşılaşılır. İskemi reperfüzyon hasarı sonucunda aşırı reaktif oksijen türevleri ve sitokinler beyin, böbrek, kalp, kas ve over gibi dokularda birikir. Reaktif oksijen türevleri hücre membran hasarını, lipid peroksidasyonunu, endotel hücre hasarını, sitokin üretimini, antioksidan enzimlerin inaktivasyonunu ve aktiflenmiş nötrofil kümelenmesini indükler ve bunlar doku hasarına katkıda bulunur. Over torsiyonu oluşturulan ratlar N.sativa yağı verilerek ve verilmeden kontrol grubuna karşı incelenerek N.sativa’ nın antioksidant etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ratların over dokusunda SOD ve MPO enzimlerinin aktiviteleri ve MDA ve GSH seviyeleri incelendi. N.sativa yağı verilmeyen grupda verilen gruba göre SOD aktivitesi ve GSH seviyeleri daha alçak ve MPO aktivitesi ve MDA seviyeleri daha yüksekti. Deneysel çalışmalarda timokinonun barsak, böbrek, karaciğer, testiküler ve over torsiyonunda I/R hasarını onarıcı etkisi gösterilmiştir.

#6 Radyasyona maruz kalan sıçanlara çörek otu yağı verildiğinde, yağın antioksidan etkisiyle sıçanların vücudundaki hasarı azalttığı gözlenmiştir.

fare

 

#7 Sıçanlarda yapılan çalışmalarda koroner (kalp), serebral (beyin) ve periferal (vücut) damar hastalıklarında çörek otu yağı koruma sağlar. Şöyle açıklanabilir:

opk

 

Çörek otu yağında bulunan timokinon maddesi hem diğer bileşenlerden daha yüksek antioksidan etkiye sahiptir. Hem de bu damar hastalıklarında risk oluşturan hiperhomosisteinemiye (kanda homosistein aminoasitinin normalden daha fazla bulunması) karşı timokinonun koruma sağladığı bildirilmektedir.

 

#8 Çörek otunun ve çörek otu yağının antienflamatuar (iltihap önleyici), analjezik (ağrı kesici) ve antipiretik (ateş düşürücü) etkileri saptanmıştır.

© Copyright 2010 CorbisCorporation

 

#9 Çörek otu yağının halk arasında kullanımının da görüldüğü hipoglisemik (kan şekerini düşürücü) etkisini ispatlayan birçok çalışma antidiyabedik (diyabet önleyici) etkiyi ispatlamıştır.

nocanvas_hipoglisemi-rewwi

400 mg/kg vücut ağırlığı N.sativa yağı verilmiştir. N.sativa yağı tedavisi ile kan glukoz seviyelerinde 1, 2, 3, 4. hafta sonlarında anlamlı düşüşler kaydedilmiştir.

 

#10 Çörek otu yağı antikonvülsan (Nöbet önleyici) etkilidir. Hatta epilepsi ilacı olan valproatla karşılaştırılmıştır ve antikonvülsan etki valproattan daha fazla bulunmuştur.

çörek otu

Ateşlenen farelerde ateşlenme gelişimine karşı çörek otu yağının antikonvülsan etki potansiyeli vardır ve antikonvülsan etkisi valproattan fazla bulunmuştur. Antikonvülsan etkisinin klinikte ilaç olarak kullanılan valproattan fazla bulunması ileride tıbbi tedavide N.sativa yağının kullanılabileceği umudunu uyandırmıştır.

 

#11 Çörek otu yağının ve içerisindeki aktif bileşenlerinin antibakteriyel, antifungal, antihelminitik ve antiviral olmak üzere antimikrobiyal özellikleri olduğu bilinmektedir.

çörek otunun faydaları

 

#12 İnsan geni, DNA hasarına yol açacak bir çok etkenle karşılaşır ve eğer başarılı olurlarsa kanser meydana gelir. Çörek otunda bulunan timokinonun DNA hasarına karşı koruyucu ve tamir edici etkisi olduğu saptanmıştır.

535c02c659d568cb57aaecd3

 

#13 Çörek otunun gastrik asit sekresyonunu azalttığından dolayı aşındırıcı bir etkiye sahip olduğunu saptanmıştır.

gastrit-korunma-yollari(1)

 

#14 Çörek otu tohumları antitümör ve antikanser etkilidir.

6b2cd5b6corekotu-2

 

#15 Çörek otu yağının ve bitki içeriğindeki timokinonun T hücrelerine ve immün yanıta aracılık eden öldürücü hücrelerin artışını sağladığı ve bağışışıklık sistemini güçlendirici etki gösterdiği saptanmıştır.

Çörek-Otu-Yağının-Faydaları-Nelerdir-620x431

 

 

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir