60 Tane Daha Önce Görülmemiş Fotoğraflarla Atatürk

3856

1 Kasım’da saltanat lağvedildi. Tekerrürün böylesi, tarihin fıtratında var demek ki.” demişti geçenlerde Yılmaz Özdil. Hepimizin unutmaması gereken tek şey varsa o da; geçmişte 1 Kasım’da gerçekleştirilen bu sonucun, bir anda olmadığı gerçeğidir. Herşey süreç meselesidir. Değişim bir anda olmamaktadır. Bir yol katetmesi gerekmektedir. Ve bizler de gelişmeler ne olursa olsun, umutları söndürmeden, kararlı bir şekilde o yolda yürümeyi sürdürmeliyiz. Çünkü karşı taraf da kendi yolunda yürümekte. Ve kim pes edip yürümekten vazgeçerse, diğer taraf ilerlemiş olacaktır. Sanıyormuyuz ki Atatürk‘e inanan onca insan, geçmişte pes edip inançlarını kaybetti? Eğer ki Atatürk‘ü yarı yolda bıraksalardı, tüm o başarılar kazanılabilecek miydi? Atatürk de sonuç itibariyle etten kemikten bir insandı. Sadece sonuna kadar “kendinden emin” ve “tam kararlılık” içerisinde yolunda ilerleyen birisiydi. Aynı onun gibi, inandığımız yolda, durmadan, yürümeliyiz. Çünkü karşı taraf da durmuyor. Çok hırslı bir algı mimarlığı söz konusu. Onlar bu kadar büyük bir hırsla bu oyunu oynamayı sürdürürken, bize pes edip, umutsuzluğa kapılıp, kötü senaryo kurguları içinde karamsarlığa kapılmak yakışmaz. En başta Atatürk‘e ayıp olur bu. İşte bu güzel insanı, tam da böyle bir günde, daha önce nadir olarak karşımıza çıkmış 60 güzel fotoğrafıyla anıp, zihnimizi tazelememiz için, cümleler biterken, fotoğraflar konuşmaya başlıyor…

#1 18 Ekim 1936 Ankara Hipodrom

#2 Haziran 1938 Savarona

#3 Kız lisesi öğrencileri ile Gazi Orman Çiftliği’nde 1934, Ankara..

#4 Atatürk kitap okurken

#5 Beylerbeyi Sarayında Atatürk

#6 Atatürk ve arkadaşları

#7 1 Temmuz 1935 – İstanbul

#8 Edirne Atatürk Selimiye Ziyaretinde, 1930

#9 1 Temmuz 1935 – İstanbul

#10 Atatürk dinleniyor

#11 Atatürk İngiltere Kralı VIII. Edward ile 1936

#12 Ankara, 22 Mart 1922 Atatürk’ün katıldığı Nevruz Töreni

#13 A.O.Ç DE 14 Temmuz 1929

#14 Atatürk Venizelos ile Meclis çıkışında 29 Ekim 1930, Ankara

#15 Edirne, 1930

#16 13 Nisan 1934 Atatürk ve beraberindekiler Bergama ziyaretinde

#17 Ankara’dan hareket ederken manevi kızı Ülkü ile vedalaşıyor. ANKARA GAR, 1934

#18 Her zamanki gibi çok şık.

#19 1937 Trakya Manevraları. Tavla oynarken.

#20 Orman Çiftliğinde 1929

#21 Antalya gezisinde, 8 Mart 1930

#22 Malatya Atatürk Evi Girişi. İlk Malatya valisi ile birlikte.

#23 Atatürk ve Alman Mimar Gross

#24 Atatürk’ün Nazilli ziyareti, 9 Ekim 1937

#25 14 Kasım 1937 Malatya Gar

#26 21 Eylül 1931 Kazım Özalp’ın oğlunun sünnet düğününde

#27 Karadeniz Vapuru’nda Sergi Hakkındaki Düşüncelerini Yazarken: Bandırma – 13 Haziran 1926.

#28 Afet İnan Hanım, Salih Bozok, Rüştü Akın Paşa, İsmet İnönü, Ali Çetinkaya, ATATÜRK’le beraber..

#29 Atatürk öğrencilerle

#30 Diyarbakır 16 Kasım 1937

#31 Salih Bozok, Rüştü Akın Paşa, İsmet İnönü, Ali Çetinkaya, ATATÜRK’le beraber

#32 4 Haziran 1932 Ankara Gar

#33 23 Nisan 1929 Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Ankara Palas’taki çayında

#34 1937 Maden-Ergani Gezisinden

#35 Her zamanki gibi çok asil

#36 Atatürk sığırtmaç Mustafa ile

#37 6 Temmuz 1931 Orman Çiftliği

#38 6 Haziran 1929 Etimesgut köyü Ankara

#39 Soldan sağa : Ali Fethi Okyar, Salih Bozok, Atatürk ve manevi kızı Rukiye Hanım, Kılıç Ali

#40 Aralık 1930 Yalova

#41 Erkek lisesi öğrencileri ile 18 Kasım 1930 Kayseri

#42 İran Şahı’nın ziyareti 17 Haziran 1934 – ANKARA

#43 Hakimiyet-i Milliye matbaasının makinelerini incelerken

#44 10 Şubat 1933 İstanbul Arkeoloji müzesinde eserler hakkında bilgi alırken

#45 24 ARALIK 1930 Edirne Öğretmen okulu Öğretmen ve Öğrencileri ile

#46 Atatürk Alacahöyük buluntularını incelerken (1935)

#47 Her zamanki gibi sanata gerekli değeri veriyorken…

#48 Sivas Lisesi’nde Geometri ders verirken – 13 Kasım 1937

#49 Atatürk öğrencilerle

#50 Ege Vapuru

#51 Diyarbakır, 1917 Soldan sağa: Fuat Bulca, Atatürk, Alman topçu danışmanı Von Berk, manevi oglu Abdürrahim Tuncak

#52 Çok sevdiği köpeği Fox ile.

#53 Ruhi Soyer ve eşinin düğününde.

#54 İstanbul – Sirkeci Bahçekapı’da ayakkabılarını yaptırdığı Altın Çizme’den çıkarken, 5 Eylül 1934.

#55 Diyarbakır, Ergani, 15 Kasım 1937

#56 Atatürk, Şah Rıza, Fahrettin Altay ve İsmet Paşa-İzmir 1934

#57 Ankara – 1934

#58 Gazi Orman Çiftliği’nde. 14 Temmuz 1929

#59 Ertuğrul Yatı’nda deniz yarışlarını izlerken, 1937

#60 17 Ocak 1929. Atatürk Manevi kızı Nebil’nin evlenmesi nedeniyle Ankara Palas’ta yapılan balo

 

Nutuk 1

Burada, pek önemli olan, bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberi olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla uyumlu ve sâdık. Ulus ve ordu kurtuluş yolu düşünürken kuşaktan kuşağa geçen bu alışkanlıkla kendinden evvel yüce hilâfet ve saltanat makamının kurtuluş ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halife ve padişahsız kurtulmanın anlamını kavrama yeteneği yok… Bu inanca aykırı, görüş ve düşünceleri açığa vuracakların vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain, istenmez olur.

Nutuk 2

Efendiler, bu durum karşısında bir, tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak!

Nutuk 3

Bu kararın dayandığı en kuvvetli düşünüş ve mantık şu idi:
Ya bağımsızlık ya ölüm!

Esas; Türk milletinin haysiyetli ve onurlu bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulusa, uygar insanlık, uşaklıktan üstün bir nitelik yakıştırmaz.
Yabancı bir devletin koruma ve kayırmasını kabul etmek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü miskinliği benimsemekten başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine hiç olasılık yoktur.
Halbuki Türkün değeri ve onuru ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir.
Bundan ötürü, ya bağımsızlık ya ölüm!
İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı.
Bir an için, bu kararın uygulanmasında başarısızlığa düşüleceğini varsayalım!
Ne olacaktı? Tutsaklık!
Peki Efendim. Öbür kararlara uyulması halinde sonuç bunun aynı değil miydi?
Şu farkla ki, bağımsızlığı için ölümü göze alan ulus, insanlık değer ve onurunun gereği olan bütün özveriyi yapmakla övünür ve doğaldır ki tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk, onursuz bir ulusa oranla dost ve düşman gözündeki yeri başka olur.

Nutuk 4

Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını sağlayıp korumak için akla gelebilecek her girişimi ve özveriyi bulunduktan sonra başarılı olur. Ya başaramazsa demek, o milletin ölmüş olduğunu kabul etmek demektir. Öyleyse millet, yaşadıkça ve özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz.

Bir Cevap Yazın